Smile
Terug naar hoofdmenu

Software voor Verbetermanagement

Organisaties weten dat ze voortdurend moeten verbeteren. Zo blijven zij op koers in een wereld die steeds sneller verandert.

Waar het echter vaak aan ontbreekt, is de systematiek en capaciteit voor een relevant en integraal verbetermanagement. De aandacht gaat eerder uit naar de dagelijkse haastklussen en brandjes blussen.

Software voor Verbetermanagement

Snel grip op continu verbeteren

De verbetermanagement module van Smile is de motor achter de modules 'Smile voor Signalen' en 'Smile voor Audits'.

Klachtenmanagement, kwaliteitsmanagement, veiligheidsmanagement, auditbeheer en informatiebeveiliging zijn in feite zinloos zonder een goed aansluitend verbetermanagementsysteem, dat verbetervoorstellen prioriteit geeft, toewijst, bewaakt en borgt (PDCA).

Het is de kers op de taart die er voor zorgt dat jouw organisatie geen brandjes blijft blussen maar echte stappen zet richting concrete verbetering. Iets dat niet alleen door de werkvloer maar ook door certificerende instanties enthousiast wordt omarmd.

Vraag online adviessessie met demo aan

Deming, six sigma, 8d of lean. Welke verbetermethodiek jij ook gebruikt, de software van Smile sluit altijd perfect aan!

Verbetermanagement als aanvulling op Smile voor Signalen

Verbetermanagement als aanvulling op Smile voor Signalen

Feedback ontvangen en registreren is niet genoeg. Organisaties moeten actief aan de slag met de klachten, complimenten en tips die zij krijgen van klanten om daadwerkelijk te verbeteren. En ook incidenten en andere meldingen van medewerkers moeten structureel worden aangepakt.

Niet alleen de organisatie wordt zo beter, ook klanten en medewerkers merken een positieve verandering als je actief aan de slag gaat met verbetermanagement. Door actief te luisteren naar alle vormen van feedback en daadwerkelijk te acteren op verbeter-ideeën wordt de organisatie al snel klantgerichter. Dit betaalt zich uiteindelijk uit in meer tevreden klanten en gemotiveerde werknemers die graag een stapje extra zetten. Win-win dus!

Verbetermanagement als aanvulling op Smile voor Audits & Controles

Verbetermanagement als aanvulling op Smile voor Audits & Controles

Bij het uitvoeren van interne audits en controles ligt de nadruk nog vaak op de planning en techniek van de audit zelf. Interne audits worden dan vooral benaderd als controle instrument ten behoeve van compliance.

Er wordt voorbij gegaan aan de verbeterpotentie die in audits verscholen ligt. Audits hebben daardoor een negatief imago: ze zorgen voor periodieke paniek en worden gezien als ‘tijdrovend’ en ‘zonde van de tijd’. Dat is jammer want op die manier schieten audits hun doel flink voorbij.

Door interne audits te koppelen aan verbetermanagement kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van de organisatie. Zo maak je van audits in één klap een sexy verbeterinstrument!

Bekijk hier de tarieven!

Smile levert ook een unieke verbeter community voor online ideeënmanagement. Vraag ons om een demo!