Smile
Terug naar hoofdmenu

Als risicomanager weet je hoe belangrijk het is om (potentiele) risico’s in de werkomgeving goed in kaart te brengen, te voldoen aan wettelijke eisen, incidenten vast te leggen en te werken aan verbeteringen om de kans op herhaling te verkleinen.

De mens speelt daarbij een belangrijke rol. Zonder bewustzijn en bijbehorend gedrag op de werkvloer kom je er niet. In de praktijk kan dit een flinke uitdaging zijn. Je bent soms meer tijd bezig met het tackelen van een incident, dan dat je echt aan verbeteringen toe komt.

Risicomanagement in de spotlight

Gelukkig staat risicomanagement momenteel sterk in de belangstelling. Niet alleen wordt het ‘risicogestuurd denken’ expliciet genoemd in de ISO 9001:2015 kwaliteitsnorm, ook zien de collega’s van andere afdelingen het nut en de noodzaak ervan steeds duidelijker.

Bovendien wordt bij de aanpak van Governance, Risk & Compliance (GRC) in organisaties steeds meer geconstateerd dat er overlap is of juist (te) grote verschillen zijn tussen risicogebieden of werkwijzen, terwijl meer synergie tot meer efficiency leidt.

Logisch dat jij, of jouw organisatie op zoek zijn naar manieren om niet alleen compliant te zijn maar ook om risicomanagement integraal te benaderen en naar een hoger niveau te tillen.

Meer grip op risico

Vanuit Smile is het onze missie om ervoor te zorgen dat jij en jouw organisatie meer grip krijgen op risico’s d.m.v. online tooling. Wij haken daarbij in op de trend om risicomanagement meer ‘agile’ te maken. Vanuit ‘agile risicomanagement’ maak je de verbinding met de werkvloer en tussen vakgebieden. Naast dat deze trend rap aan populariteit wint: is het een mooie methode om de werkvloer intrinsiek te motiveren.

De slimme oplossingen van Smile bieden jou als risicomanager de structuur die nodig is voor een integrale aanpak. We helpen je om tijd te besparen en de werkvloer op een positieve wijze te betrekken, bijvoorbeeld d.m.v. interne audits in de vorm van self-assessments. Dat geeft jou ruimte om te groeien van brandjesblusser naar ‘verbeterregisseur’. Risicomanagement met een Smile dus.

Risicomanagen met (een) Smile

Wij bieden oplossingen voor verschillende thema’s binnen risicomanagement: kwaliteits- en veiligheidsmanagement, klachtenmanagement en privacy en informatiebeveiliging. Duizenden gebruikers van Smile ervaren Smile als de meest complete tooling die er is. Van het identificeren en analyseren van risico’s tot het doorvoeren van controls en van het borgen en auditen van deze controls tot het alert zijn op (nieuwe) signalen. Door tooling te ontwikkelen vanuit integraal risicomanagement, hebben we aan alles gedacht. Maar je hoeft niet met een volledige pakket te starten. Je kunt al heel laagdrempelig instappen door alleen die functies te kiezen waar je nu behoefte aan hebt, wij groeien met onze software flexibel mee met jouw ambities.

Ontdek hier hoe wij tegen deze thema’s aankijken en welke oplossingen wij hiervoor te bieden hebben.