Smile
Terug naar hoofdmenu

Sterk in de belangstelling

Privacy en informatiebeveiliging is één van de kwaliteitseisen waarmee elke organisatie vandaag de dag rekening moet houden. Eerst gingen organisaties enkel uit van kwaliteitsnormen zoals ISO 27001 en NEN7510, maar In mei 2018 werd ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van kracht en bovendien komt er binnenkort een e-Privacy Verordening (ePV) aan. Het is sindsdien de taak van elke organisatie om naast de borging van data security te zorgen voor bewustwording rondom privacy en openheid te verschaffen over getroffen maatregelen. Met de wetenschap dat de Autoriteit Persoonsgegevens  (AP) steeds vaker van zich laat horen via controles en dwangsommen of boetes, is het belangrijk je zaken goed op orde te hebben. Niet voor niets staat het onderwerp momenteel hoog op de agenda bij elke organisatie.

Als expert op het gebied van software-oplossingen voor meer grip op risico’s is Smile er voor alle Data Protection Officers (DPO), Chief Information Security Officers (CISO), Privacy Officers (PO) en Functionarissen Gegevensbescherming (FG) die te maken hebben met privacy en informatiebeveiliging.

Integraal werken aan privacy en informatiebeveiliging

Om compliant te worden en blijven moet het onderwerp Privacy & Informatiebeveiliging goed verankerd zijn in het beleid van de organisatie. Dat geldt voor het borgen van informatieveiligheid conform ISO 27001/ NEN 7510 en het naleven van de AVG wetgeving. Minstens net zo belangrijk is dat er voldoende kennis en draagvlak bij medewerkers is. Bovendien zijn veel datalekken en privacy incidenten vaak het gevolg van onwetendheid bij de medewerker over de gevaren of de consequenties. Privacy en informatiebeveiliging vraagt daarom, net als elk ander risicomanagement onderwerp, om een integraal geborgd proces en het beste van wat ISMS-tooling op dit vlak te bieden heeft.

Compliant worden en blijven

Is het jouw taak om bewustwording rondom deze thema’s onder de aandacht te brengen bij medewerkers? Is jouw (her)certificering op orde? Weet jij in welke mate de maatregelen in jouw organisatie op orde zijn? Toets je ze ook op de werkvloer? Heb je een compleet inzicht in jouw applicatielandschap? Gebruik je incidenten, klachten en potentiële kwetsbaarheden als verbeterinstrument?

Als expert op het gebied van software-oplossingen voor meer grip op risico’s hebben wij hier speciale ISMS-tooling voor ontwikkeld, de meeste complete op dit vlak op de Nederlandse markt. Bovendien bieden wij ook een speciale uitvoering voor het onderwijs.

Al vele duizenden gebruikers zetten met Smile elke dag opnieuw de stap naar meer compliance op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. We helpen jou graag bij dit continue proces, bijvoorbeeld door het uitzetten van interne self-assessments. Zo ben je niet alleen compliant maar hou je ook tijd over om te werken aan bewustwording op de werkvloer.

Ontdek de Suite

Meer lezen over dit onderwerp?

Meer grip dankzij ons gespecialiseerde netwerk

Omdat wij onderdeel zijn van Kader, hét bureau voor Kwaliteitszorg, en samenwerken met partners als Securely, Privacy op School, SURF en saMBO-ICT kunnen we je op alle vlakken ontzorgen: van een handige add-on voor onze software om databreaches te voorkomen tot advisering en opleiding.

Heb je advies nodig?

 

kader logo