Smile
Terug naar hoofdmenu

Software voor Privacy & Informatiebeveiliging

Data privacy staat volop in de belangstelling. Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, om de privacy en integriteit van persoonsgegevens van EU-inwoners beter te beveiligen.

De persoonsgegevens van consumenten worden daarmee beter beschermd, maar dit heeft flink wat impact voor (de bedrijfsvoering van) bedrijven. Uit recent onderzoek blijkt dat de meeste bedrijven nog niet AVG-compliant zijn. Welke maatregelen moet je nemen om aan alle eisen te voldoen? En hoe zorg je voor inzicht in de mate van AVG-compliancy van jouw organisatie?

De Privacy Suite van Smile helpt je op weg.

Uitproberen
Software voor Privacy & Informatiebeveiliging

De meest complete Privacy/AVG/GDPR software

De AVG/GDPR vraagt om een geborgd proces. Om compliant te worden en blijven moet het onderwerp Privacy & Informatiebeveiliging goed verankerd zijn in het beleid van de organisatie en moet er voldoende draagvlak bij medewerkers zijn.

Dat betekent dat Data Protection Officer (DPO), Chief Information Security Officer (CISO), Privacy Officer (PO) of Functionaris Gegevensbescherming (FG) de zware taak heeft meer bewustwording te creëren voor het belang van privacy & informatiebeveiliging in alle lagen van de organisatie.

Vanuit dit vertrekpunt heeft Smile samen met de VU en partner Priviteers software ontwikkeld die de AVG/GDPR-compliancy en het risico gestuurd werken aan continue verbetering makkelijker en transparanter maakt.

VU Amsterdam

Priviteers

De modules en functionaliteiten

De Privacy Suite bestaat uit bewezen best practice modules die als SaaS oplossing wordt geleverd.

Werken met (een) Smile

Dit kan je verwachten van de Privacy Suite

Makkelijk registreren

De interactieve meldformulieren van Smile kunnen eenvoudig op maat worden ingericht. Formulieren bouwen zich op door de gegevens die de melder invult: alle velden hebben daardoor altijd toegevoegde waarde. Zo registreer je snel en makkelijk privacygerelateerde risico’s, maatregelen, incidenten en klachten

 

Samen werken aan compliancy

Met de workflow wordt altijd het juiste actieprotocol gevolgd – verantwoordelijken krijgen taken toegewezen en blijven via e-mail signalering op de hoogte. Als het gaat om AVG-compliancy hoef je niets aan het toeval over te laten!

 

 

Realtime analyseren

De rijke CockPIT bevat onder andere taartgrafieken, lijngrafieken, staafdiagrammen, lijstjes, top-x-grafieken en rss-widgets. De mogelijkheid om door te klikken zorgt voor een volledige integratie met de achterliggende data. Je hebt altijd inzicht in de actuele data.

 

 

Transparant verbeteren

Onder de AVG is brandjes blussen niet meer voldoende – je moet actief aan de slag om privacymaatregelen en awareness te borgen in je organisatie. Met de geïntegreerde verbeterplannen-module kun je ook structurele verbeteringen vastleggen en bewaken.

 

 

De mogelijkheden van de Privacy Suite

Voordelen van de volledige Privacy Suite

Hulpmiddelen om compliant te worden en blijven

Allereerst helpt de Privacy Suite je organisatie met het doorvoeren van maatregelen om AVG-compliant te zijn – denk bijvoorbeeld aan het opzetten en up-to-date houden van een verwerkingsregister. De synergie tussen de verschillende slimme modules zorgt voor meer efficiëntie en tijdsbesparing, omdat diverse handelingen herhaalbaar en geautomatiseerd zijn. Je krijgt grip op privacy en minimaliseert risico’s en daarmee de kans op boetes en imagoschade.

Draagvlak creëren bij medewerkers

“Wat je niet weet, kun je niet toepassen”. Dat geldt zeker voor AVG-maatregelen maar ook voor normen als ISO27001 en NEN7510. De Privacy Suite biedt diverse mogelijkheden voor het betrekken van de werkvloer bij bewustwording en gedragsverandering. Zo heeft bijvoorbeeld iedereen inzicht in de status van verbeteringen en wordt het resultaat van een melding of klacht aan de melder teruggekoppeld. Ook self-assessments helpen medewerkers bewust te maken en te reflecteren op hun handelen.

Altijd inzicht

Met de volledige Privacy Suite heeft je organisatie continu inzicht in de actuele status van normen, risico’s en maatregelen, de afhandeling van (bijna)incidenten, klachten en aanvragen, en de status van verbeterplannen.

Continu verbeteren

Met de volledige Privacy Suite kun je diverse verbeteracties uitvoeren die uit verschillende bronnen afkomstig zijn, zoals incidenten, afwijkingen en klachten. Daarmee heb je dus alle informatie bij de hand die je nodig hebt om te stoppen met brandjes blussen. De diverse modules en daaruit volgende resultaten en actiepunten helpen je om concrete verbeteringen en aantoonbare compliance te bereiken.

Eerst meer weten? Meld je aan voor ons webinar ‘De Privacy Suite en het verwerkingsregister in de praktijk’