Smile
Terug naar hoofdmenu

Software voor Kwaliteit en Veiligheid

In de huidige tijd wordt van bedrijven verwacht dat zij proactief omgaan met kwaliteit en veiligheid. In ieder bedrijf vinden ongewenste of ongecontroleerde gebeurtenissen plaats, die het dagelijks werk verstoren en de kwaliteit van producten of dienstverlening beïnvloeden.

Software voor Kwaliteit en Veiligheid

Monitoren en managen

Dergelijke gebeurtenissen tasten al snel de reputatie en kwaliteit van producten of dienstverlening van de organisatie aan. Daarom is het belangrijk om allerlei gevaarlijke en ongewenste situaties of gedrag in kaart te brengen en medewerkers bewust te maken van het belang van veiligheid en kwaliteit in hun dagelijkse werkzaamheden.

Als Quality & Safety professional moet je op basis van die meldingen uitzoeken waar precies het probleem ligt. Beschik je daarbij over real-time analysemogelijkheden? Zet je aantoonbaar de stap vanuit issues rondom kwaliteit en veiligheid naar proactief verbeteren? Of kun je nog wat hulp gebruiken?

Vraag een online adviesgesprek aan

Kwaliteit en veiligheid borgen

Als KAM-coördinator of Staffunctionaris Kwaliteit ben je met allerlei disciplines binnen je organisatie bezig met kwaliteit en veiligheid. Je bent verantwoordelijk voor diverse aandachtsgebieden en brengt advies uit aan het MT of een Raad van Bestuur als het gaat om maatregelen omtrent kwaliteit en veiligheid.

De slimme software van Smile kan je daarbij helpen.

Kwaliteits- en veiligheidssysteem

Een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem is een vereiste voor veel organisaties en (zorg- en semi-overheids-)instanties om te kunnen voldoen aan verschillende kwaliteitseisen. Veiligheidsmanagement is daar in veel gevallen een onderdeel van.

Een kwaliteitssysteem ondersteunt medewerkers om o.a. de dienstverlening en processen goed te organiseren, te evalueren en indien nodig bij te stellen. Het helpt je om alert te blijven op verbeteringen en kwaliteit- en veiligheidsincidenten te monitoren. Ook interne audits of self-assessments kunnen je daar bij van dienst zijn. Vanuit diverse afdelingen komen signalen die je helpen om de kwaliteit en veiligheid van diverse diensten, processen en producten te borgen.

Hoe onze software je daarbij ondersteunt lees je hieronder.

Werken met (een) Smile

Dit kan je verwachten van onze oplossingen

Makkelijk registreren

De interactieve meldformulieren van Smile kunnen eenvoudig op maat worden ingericht. Zelfs het inzetten van een ‘app’ om te melden behoort tot de mogelijkheden. Formulieren bouwen zich op door de gegevens die de melder invult: alle velden hebben daardoor altijd toegevoegde waarde.

 

Samen behandelen

Voor een doeltreffende behandeling is workflow beschikbaar. Via (een set van) taken en e-mail signalering wordt altijd het juiste protocol gevolgd en niets aan het toeval overgelaten.

 

Realtime analyseren

De rijke CockPIT bevat onder andere taartgrafieken, lijngrafieken, staafdiagrammen, lijstjes, top-x-grafieken en rss-widgets. De mogelijkheid om door te klikken zorgt voor een volledige integratie met de achterliggende data.

 

Transparant verbeteren

Brandjes blussen is niet meer voldoende. De geïntegreerde verbeterplannen-module zorgt er voor dat ook structurele verbeteringen vastgelegd en bewaakt kunnen worden. De community-functionaliteit maakt dat iedereen mee kan denken over hoe het beter kan. Over pro-actief gesproken!

Weten hoe onze slimme software jou kan ondersteunen wat betreft kwaliteit en veiligheid?

Vraag een online adviessessie aan!