Smile
Terug naar hoofdmenu

Kwaliteits- en veiligheidsmanagement vormen een eigen domein binnen risicomanagement en zijn een uiterst krachtig instrument om (positief!) te verbeteren. Toch zien nog niet alle organisaties dit potentieel, en dat is ook niet zo gek: als kwaliteits- en veiligheidsmanager moet je letten op wat er niet goed gaat en raken de dingen die wél goed gaan onderbelicht. Daarnaast ben je niet de eerste die om allerlei redenen voornamelijk bezig is met brandjes blussen en niet toekomt aan verbeteren.

Steeds meer in ontwikkeling

Smile is er voor organisaties die te maken hebben met veiligheids- of werkplekinspecties of willen voldoen aan de wettelijke verplichtingen achter diverse registraties. Voor KAM-coördinators, managers Kwaliteit & Veiligheid en QHSE-professionals die graag proactief willen werken aan kwaliteit en veiligheid in hun organisatie, bieden wij best practice tooling om meer grip te krijgen op risico’s en de basis te leggen voor structurele verbeteringen.

De uitdagingen van het vakgebied

De veelheid van normen zoals ISO en NEN en veranderende regelgeving, zoals de vernieuwde Arbowet, maken het voor veel organisaties niet eenvoudig om overal grip op te houden, laat staan de werkvloer er bij te betrekken. Je hebt met meerdere disciplines te maken waarvan je signalen wil verzamelen, verbeterstappen wil vormgeven en die je adviezen wil geven over benodigde maatregelen. Gelukkig zijn er naast uitdagingen op dit vlak ook de nodige kansen.

Kansen

Steeds meer kwaliteitsmanagers willen niet alleen als politieagent optreden als het mis gaat, maar de werkvloer al coachend stimuleren om zelf te verbeteren. Bovendien kun je de processen en schakels digitaliseren, waardoor er meer tijd overblijft voor proactief verbeteren en preventie. Vanuit Smile staan we hier helemaal achter!

Deze trend haakt in op waar het in de kern om gaat: integraal grip krijgen op risico’s. Waarbij bewustwording, kennisdeling en werken aan de juiste verbeterpunten bijdragen aan het grotere geheel. Als specialist in software voor grip op risico’s werkt Smile er iedere dag aan om ervoor te zorgen dat je aan alle basisvereisten kunt voldoen maar vooral dat kwaliteits- en veiligheidsmanagement voor jou en collega’s een stuk prettiger wordt.

Alles in de hand

Weet je nog onvoldoende welke issues je dieper moet onderzoeken? En heb je nog geen manier om realtime analyses uit te voeren en vergelijkingen te maken met andere onderdelen van de organisatie?

De slimme software van Smile biedt je de benodigde structuur en overzicht. Het helpt je om tijd te besparen en maakt het makkelijk om de werkvloer op een positieve wijze te betrekken bij de aanpak en een verbetercultuur te implementeren. Dit kan bijvoorbeeld door interne audits uit te voeren in de vorm van self-assessments. De handige rapportages geven je daarbij realtime inzicht. Dat geeft jou ruimte om te groeien van troubleshooter naar ‘verbetercoach’.

Ontdek de Suite

Meer grip dankzij ons kwalitatieve netwerk

Omdat wij onderdeel zijn van Kader, hét bureau voor Kwaliteitszorg kunnen we je naast het leveren van onze software-oplossingen ook op allerlei andere vlakken ontzorgen: van advisering, certificering tot opleidingen.

Heb je advies nodig?

 

kader logo