Smile
Terug naar hoofdmenu

Kwaliteit & Veiligheid

Van bedrijven wordt anno nu een pro-actieve aanpak verwacht t.a.v. kwaliteit en veiligheid, alleen brandjes blussen is niet meer voldoende.

De nieuwe ISO-normen en omvangrijke wetgevingen als de AVG en de vernieuwde Arbo-wet hebben dit alleen nog maar verder aangewakkerd. Voor veel bedrijven betekent dit dat er nog flink wat werk aan de winkel is.

Kwaliteit & Veiligheid

Van registreren naar leren en verbeteren

Werkt jouw organisatie al pro-actief aan kwaliteit en veiligheid? Zijn de medewerkers in jouw organisatie zich bewust van het belang van kwaliteits- en veiligheidsgestuurd werken? Wordt er voldoende gemeld?

Weet je op basis van de registraties precies welke issues je dieper moet onderzoeken? Beschik je over real-time analysemogelijkheden? Gebruik je klachten, incidenten en andere afwijkingen als verbeterinstrument? Of kun je op dit vlak nog wel wat hulp gebruiken?

Al vele duizenden gebruikers zetten met Smile elke dag opnieuw de stap naar leren en verbeteren. Ook jou helpen we graag bij dit continue proces!

Vraag een online adviessessie aan!

Integraal werken aan kwaliteit en veiligheid

Als KAM-coördinator, Staffunctionaris Kwaliteit & Veiligheid of QHSE-professional werk je met allerlei disciplines binnen je organisatie samen t.b.v. meer kwaliteit en veiligheid. Je bent verantwoordelijk voor diverse aandachtsgebieden en brengt advies uit aan de Directie als het gaat om maatregelen omtrent kwaliteit en veiligheid. Een hele verantwoordelijkheid, die vaak wordt onderschat.

De slimme software tools van Smile bieden jou structuur en overzicht. Ze helpen je tijd besparen en betrekken de werkvloer op positieve wijze. Dat geeft jou ruimte om te groeien van troubleshooter naar ‘verbetercoach’. Zo wordt jouw job nog leuker!

Ontdek onze tools

 

Trends rondom Kwaliteit & Veiligheid

Ontdek of onze visie bij jou past

Schenk aandacht aan wat goed gaat

Kwaliteitsmanagement is een uiterst krachtig wapen om positief te verbeteren. Helaas wordt dit nog niet altijd herkend. En dat is ook niet zo gek: we zijn als kwaliteitsmanagers nog vaak geneigd om te letten op wat er niet goed gaat. Maar het tij is aan het keren. Een nieuwe lichting kwaliteitsmanagers staat op en er waait een frisse wind door kwaliteitsland. Steeds vaker ontmoeten wij kwaliteitsmanagers die geen politieagent meer willen zijn, maar zich opstellen als coach en de werkvloer empoweren om zelf te verbeteren. Wij juichen dit van harte toe.

 

Zoek de verbinding met integraal risicomanagement

Doordat kwaliteitsmanagement steeds meer op de werkvloer plaatsvindt, wordt de overlap met andere vakgebieden ook steeds duidelijker. Veiligheidsmanagement, klachtenmanagement, Governance, Risk & Compliance: deze vakgebieden bewegen flink naar elkaar toe. Wij geloven dat dit zich nog verder zal doorzetten en dat we gaan uitkomen bij waar het in de kern om gaat: integraal grip krijgen op risico’s. Niet vanuit de utopie dat je alle risico’s kunt ondervangen, maar vanuit het besef dat ondernemen nu eenmaal risico’s met zich meebrengt. En dat het draait om bewustwording, kennisdelen en werken aan de juiste verbeterpunten in het belang van het grotere geheel.

Durf interne audits digitaal te organiseren

Traditionele interne audits worden steeds vaker omgezet naar online self-assessments. Door deze digitaliseringsslag is de werkvloer echt zelf aan zet en worden medewerkers gestimuleerd om continu te verbeteren. De interne auditor krijgt een andere – veel meer communicatieve – rol. Hij of zij moet ingewikkelde maatregelen vertalen naar toegankelijke toetsvragen. Tevens treedt hij op als verbinder; de muren tussen afdelingen worden afgebroken door verbeterkansen te delen. En dan blijkt vaak dat auditoren overal met exact dezelfde uitdagingen te maken hebben. En samen veel sterker staan.

 

Kies voor bewezen online software met een goede service

Ook aan software voor kwaliteit en veiligheid worden tegenwoordig andere eisen gesteld. Software as a Service waarmee je snel aan de slag kunt, is de meer traditionele software aan het verdringen. Gebruikers willen software wel kunnen personaliseren maar niet het wiel helemaal opnieuw uitvinden. Men durft daarbij vaker over de muren van de eigen branche heen te kijken: juist daar ligt de sleutel tot echte innovatie. Ook de leverancier achter de software is een belangrijk criterium. Partijen die klantgerichtheid, kwaliteit en veiligheid goed verankerd hebben in hun werkwijze, snel kunnen leveren en volop kennis delen, hebben een voorsprong. Een kwestie van practice what you preach dus. En zo hoort het ook.