Smile
Terug naar hoofdmenu

Interne audits en controles: hoe het vaak gaat...

Bij het uitvoeren van interne audits en controles ligt de nadruk nog vaak op de planning en techniek van de audit zelf.
Interne audits worden dan vooral benaderd als controle-instrument ten behoeve van compliance.

Er wordt voorbij gegaan aan de verbeterpotentie die in de audit verscholen ligt. Audits hebben daardoor een negatief
imago: ze zorgen voor 'periodieke paniek' en worden gezien als 'tijdrovend' en 'zonde van de tijd'.

Dat is jammer want op die manier schieten interne audits hun doel flink voorbij.

1 Morgen: auditdag! Scroll naar beneden om meer te ontdekken...

...hoe het ook kan!

Door interne audits en controles anders te benaderen en in dienst te stellen van de organisatiedoelen kunnen ze juist een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van de organisatie.

Met Het Nieuwe Auditen helpen we je graag op weg

Meer weten

Het Nieuwe Auditen in het kort

Met Het Nieuwe Auditen bieden we jou de mogelijkheid om interne audits en controles naar een hoger plan te tillen. Een positieve en klantgerichte insteek via een bewezen visie, slimme software en een unieke gebruikersclub.

Het Nieuwe Auditen in 90 seconden.

Vanuit een wetenschappelijk bewezen visie dagen we je uit te kiezen voor een meer positieve en klantgerichte insteek met een nadruk op verbetering in plaats van controle.

Via slimme software helpen we je tijd te besparen door terugkerende handelingen te automatiseren en de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste gebruiker te presenteren.

Met een automatisch lidmaatschap van de unieke gebruikersclub brengen we jou in contact met vakgenoten en bieden we een plek voor kennisdeling en inspiratie.

De visie

Wij geloven in het maken van een positief verschil.

Het is onze mening dat een systeem van interne audits en controles geen 'afrekensysteem' mag zijn. Alles staat of valt met vertrouwen.

Als een geauditeerde aangeeft dat er iets is dat beter kan, is hij daarover naar zichzelf meestal al kritisch genoeg. Hij moet zich dusdanig veilig voelen dat hij kan leren van eventuele fouten.

De Nieuwe Auditor stelt zich daarom op als coach en houdt vooral een spiegel voor. Zijn advies is slechts richtinggevend. Hij is niet normatief maar klantgericht en kijkt vooral naar wat de geauditeerde nodig heeft om (zelf!) te verbeteren. Ook zorgt hij er voor dat elk verbeterstapje zichtbaar wordt beloond.

Deze aanpak is niet 'soft' maar juist heel methodisch en bewezen succesvol.

 • Positief
 • Klantgericht
 • Transparant
Online adviessessie aanvragen
De visie
De Tool Makkelijk voorbereiden Samen uitvoeren Realtime rapporteren Transparent verbeteren De tool Klik op de knoppen voor meer info.
Klik op het 'hoofd' om opnieuw te beginnen.

De tool

Wij geloven ook dat dingen simpel moeten zijn.

Het is onze passie de audit- en controleprocessen van organisaties met slimme software te ondersteunen en ze helder en eenvoudig te maken voor alle betrokkenen.

Dit doen we door terugkerende handelingen te automatiseren en de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste gebruiker te presenteren. Hiermee wordt extra werk voorkomen en kan iedereen in één keer zijn doel bereiken.

Onze audit-software is gebaseerd op een best-practice aanpak die in samenspraak met een grote groep enthousiaste gebruikers is ontwikkeld. Je kunt er daardoor direct mee aan de slag en weet zeker dat aan alles is gedacht. Verbetering gegarandeerd dus.

 • Snel te implementeren
 • Uitbreidbaar & koppelbaar
 • Geschikt voor self-assessments
Meer info

De highlights van de tool:

Makkelijk voorbereiden

 • Zelf thema’s en vragenlijsten maken voor elk type audit en elk type controle
 • Terugkerende audits automatisch uitzetten en inplannen
 • Geïntegreerde e-mail communicatie op basis van voorgedefinieerde sjablonen (handmatig èn automatisch)
Online adviessessie aanvragen

De highlights van de tool:

Samen uitvoeren

 • De geauditeerde kan vooraf zien welke vragen er in de aankomende audit van toepassing zijn
 • Vragenlijsten kunnen tijdens de audit direct online worden ingevuld, bijvoorbeeld via een tablet
 • Afwijkingen worden automatisch omgezet in een online to-do-lijst voor de geauditeerde
Online adviessessie aanvragen

De highlights van de tool:

Realtime rapporteren

 • Resultaten van een audit worden direct weergegeven in een online bevindingen-overzicht en/of e-mail
 • Resultaten van een audit kunnen met één druk op de knop worden weergegeven in een rapportage
 • De totale audit historie is via een interactieve CockPIT beschikbaar voor rapportagedoeleinden
Online adviessessie aanvragen

De highlights van de tool:

Transparant verbeteren

 • Terugkerende afwijkingen kunnen eenvoudig worden omgezet naar structurele verbeterpunten
 • Alle verbeterpunten worden automatisch gepresenteerd op een online VerbeterBORD
 • Voor een integrale aanpak kunnen ook verbeterpunten uit andere stromen dan audits en controles worden verwerkt
Online adviessessie aanvragen

De gebruikersclub

Waar we nog het meest in geloven is de kracht van 'samen'.

Wij zien het als onze plicht om mensen te verbinden. Daarvoor hebben we de gebruikersclub 'Het Nieuwe Auditen' opgericht. In deze club brengen we mensen uit verschillende branches bij elkaar. Mensen met uiteenlopende achtergronden maar één gezamenlijk doel: 'interne audits naar een hoger plan tillen'.
Mensen zoals jij dus.

De voordelen van de gebruikersclub:

Gratis deelnemen aan periodieke inspiratiesessies met ruimte voor concrete praktijkcases en 'gewoon' een prettig gesprek.
Snel doeltreffender worden door inzicht in een wetenschappelijk bewezen methodiek voor gedragsbeïnvloeding.
Op elk gewenst moment de dialoog aangaan met vakgenoten via een online ontmoetingsplek, tevens marktplaats voor gerichte kennisdeling.
De mogelijkheid om feedback geven en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Het Nieuwe Auditen.

Deze organisaties zijn al lid van de gebruikersclub. Schuif jij bij ze aan?

Het Nieuwe Auditen is geschikt voor:

Zorg|Industrie|Overheid|Bouw|Food & Beverage|Financials|Retail|Onderwijs

Aanmelden bij de gebruikersclub

Meer weten? Neem contact met ons op!

Met Het Nieuwe Auditen wordt niet alleen extra werk en 'periodieke paniek' voorkomen maar zijn ook de verbeterresultaten vele malen hoger. Hoeveel tijd ga jij besparen? En wat ga jij verbeteren?
Je bent van harte welkom bij de club!

Oeps, niet alle velden zijn correct ingevuld. Controleer deze nogmaals.