Smile
Terug naar hoofdmenu

Interne audits en controles: hoe het vaak gaat...

Bij het uitvoeren van interne audits en controles ligt de nadruk nog vaak op de planning en techniek van de audit zelf.
Interne audits worden dan vooral benaderd als controle-instrument ten behoeve van compliance.

Het auditproces kost op deze manier veel tijd. Bovendien wordt voorbijgegaan aan de verbeterpotentie die in de audit verscholen ligt. Audits hebben hierdoor een negatief imago: ze zorgen voor 'periodieke paniek' en worden gezien als 'tijdrovend' en 'zonde van de tijd'.

Dat is jammer want op die manier schieten interne audits hun doel flink voorbij.

1 Morgen: auditdag! Scroll naar beneden om meer te ontdekken...

...hoe het ook kan!

Door interne audits digitaal te transformeren tot een transparant online verbeterproces maak je van audits een prettig en nuttig instrument voor structurele verbeteringen in jouw organisatie.

Met Het Nieuwe Auditen helpen we je graag op weg

Volg een webinar

Het Nieuwe Auditen in het kort

Met Het Nieuwe Auditen bieden we jou de mogelijkheid om interne audits en controles digitaal te transformeren naar een strategisch verbeterinstrument. We combineren een positieve visie en slimme software met een unieke gebruikersclub waar jij bijdraagt aan de doorontwikkeling.

Vanuit een wetenschappelijk bewezen visie dagen we je uit te kiezen voor een meer positieve en klantgerichte insteek met een nadruk op verbetering in plaats van controle.

Via slimme software helpen we je tijd te besparen door terugkerende handelingen te automatiseren en de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste gebruiker te presenteren.

Met een automatisch lidmaatschap van de unieke gebruikersclub brengen we jou in contact met vakgenoten en bieden we een plek voor kennisdeling en inspiratie.

De visie

Wij geloven in het maken van een positief verschil.

Een audit- en controlesysteem mag geen ‘afrekensysteem’ zijn. Alles staat of valt met vertrouwen.

Als iemand aangeeft dat er iets. Is dat beter kan, is hij daarover naar zichzelf meestal al kritisch genoeg. Hij moet zichzelf dusdanig veilig voelen dat hij kan leren van eventuele fouten.

Door dit uitgangspunt ontstaat er ruimte om traditionele audits te transformeren naar digitale self-assessments. Deze digitale auditmethodiek maakt medewerkers meer bewust van wat de bedoeling is en waar de verbeterkansen liggen. De online methodiek geeft hen ook een stem om aan te geven waar het beleid knelt met wat er op de werkvloer mogelijk is.

Zo breng je eenvoudig een transparante integrale verbetercyclus op gang die minder tijd kost dan het traditionele audit proces en veel meer opbrengt.

 • Meer compliance
 • Transparante verbetering
 • In minder tijd
De visie
De Tool Makkelijk voorbereiden Samen uitvoeren Realtime rapporteren Transparent verbeteren De tool Klik op de knoppen voor meer info.
Klik op het 'hoofd' om opnieuw te beginnen.

De tool

Wij geloven ook dat dingen simpel moeten zijn.

Het is onze passie de audit- en controleprocessen van organisatie digitaal te transformeren en ze helder en eenvoudig te maken voor alle betrokkenen.

Dit doen we door terugkerende handelingen te automatiseren en de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste gebruiker te presenteren. Hiermee wordt extra werk voorkomen en kan iedereen in één keer zijn doel bereiken.

Onze audit-software is gebaseerd op een best-practice aanpak die in samenspraak met een grote groep enthousiaste gebruikers is ontwikkeld. Je kunt er daardoor direct mee aan de slag en weet zeker dat aan alles is gedacht. Verbetering gegarandeerd dus.

 • SaaS geleverd
 • Inclusief voorbeeldtemplates
 • Geschikt voor self-assessments

De highlights van de tool:

Makkelijk voorbereiden

 • Zelf thema’s en vragenlijsten maken voor elk type audit en elk type self-assessments
 • Terugkerende audits automatisch uitzetten en inplannen
 • Geïntegreerde e-mail communicatie op basis van voorgedefinieerde sjablonen (handmatig èn automatisch)

De highlights van de tool:

Samen uitvoeren

 • De geauditeerde kan vooraf zien welke vragen er in de aankomende audit van toepassing zijn
 • Vragenlijsten kunnen tijdens de audit direct online worden ingevuld, of geheel digitaal via self-assessments worden uitgezet
 • Afwijkingen worden automatisch omgezet in een online to-do-lijst

De highlights van de tool:

Realtime rapporteren

 • Resultaten worden direct weergegeven in een online bevindingen-overzicht en/of e-mail
 • Resultaten kunnen met één druk op de knop worden weergegeven in een rapportage
 • De totale historie is via een interactieve CockPIT beschikbaar voor rapportagedoeleinden

De highlights van de tool:

Transparant verbeteren

 • Terugkerende afwijkingen kunnen eenvoudig worden omgezet naar structurele verbeterpunten
 • Alle verbeterpunten worden automatisch gepresenteerd op een online VerbeterBORD
 • Voor een integrale aanpak kunnen ook verbeterpunten uit andere stromen dan audits en self-assessments worden verwerkt

De gebruikersclub

Waar we nog het meest in geloven is de kracht van 'samen'.

Wij zien het als onze plicht om mensen te verbinden. Daarvoor hebben we de Smile gebruikersclub opgericht. In deze club brengen we mensen uit verschillende branches bij elkaar. Mensen met uiteenlopende achtergronden maar één gezamenlijk doel: 'interne audits naar een hoger plan tillen'.
Mensen zoals jij dus.

Kom naar de eerstvolgende klankbordgroep!
Denk mee