Smile
Terug naar hoofdmenu

Smile is er voor organisaties die te maken hebben met Risico Inventarisatie & Evaluaties (RI&E), audits en inspecties en willen voldoen aan de wettelijke verplichtingen en kwaliteitsnormen. HSE-managers krijgen met onze best practice tooling meer grip op risico’s en werken aan het mitigeren van HSE-risico’s.

Je kunt snel aan de slag met één van de losse modules voor het beheersen van risico’s & maatregelen, audits & afwijkingen, (bijna) incidenten, klachten & (aan)vragen en verbeterplannen. Gecombineerd winnen de modules aan kracht en fungeren ze als totaalplatform voor integraal risicomanagement op het gebied van Health, Safety & Environment.

Borg audits, controles en inspecties

Of je het beheersysteem van jouw organisatie nu conform ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 en/of VCA laat certificeren: de certificeerder verwacht een goede borging van het interne auditproces. Smile biedt alle ondersteuning die nodig is voor interne audits en checks.

Focus op veiligheid van medewerkers

Met Smile heeft jouw organisatie het beheer van incidenten volledig onder controle en krijg je grip op gevaarlijke situaties en ongevallen. Smile biedt alles wat nodig is voor een volledig integraal en gegarandeerd toekomstvast incidentenmanagement-systeem.

Vraag een adviessessie aan!

De voordelen van de Smile HSE-oplossing

Met deze best practice software voor HSE beschik je over een totaaloplossing. Ontdek hier de voordelen:

Eenvoudig voorbereiden

In nauwe samenwerking met de HSE-adviseurs van Kader en D&F zorgt Smile voor het initieel meeleveren van diverse standaard vragenlijsten. Daarnaast kunnen er eenvoudig organisatie- of situatie specifieke vragenlijsten worden toegevoegd.

Realtime analyseren

Alle vragenlijsten zijn online in te vullen. Smile legt waar nodig automatisch een actie vast met een eigenaar en deadline. Via een overzichtelijke online actielijst en automatische e-mail signalering heb je continu inzicht in deze ‘afwijkingen’ en hoef je hier zelf niet meer achter aan te jagen.

Slim online uitvoeren

Alle betrokkenen hebben zowel tijdens als na het invullen van de vragenlijst realtime inzicht in de resultaten via overzichtelijke rapporten en een interactief dashboard.

Transparant verbeteren

Doordat je de inventarisaties en checks online vastlegt, krijg je automatisch een integraal inzicht in bedrijfsbrede afwijkingen. Deze afwijkingen kun je eenvoudig bundelen tot een structureel verbeterplan.

Vraag een adviessessie aan!