Smile
Terug naar hoofdmenu

Software voor Risico's en Maatregelen

Risicomanagement staat sterk in de belangstelling. Niet alleen wordt het ‘risicogestuurd denken’ expliciet genoemd in de ISO 9001:2015 kwaliteitsnorm, ook in andere vakgebieden wordt de nut en noodzaak van gedegen risicomanagement steeds duidelijker.

Bij de aanpak van Governance, Risk & Compliance (GRC) in organisaties is echter nog vaak sprake van verzuiling: er is geen integrale aanpak en de werkvloer wordt niet of nauwelijks betrokken. Terwijl dat juist de factoren zijn voor succesvol risicomanagement in organisaties.

Waarom kiezen voor Smile?

✔ Integraal verbeteren

✔ Voor en door gebruikers

✔ Makkelijk en (AVG) veilig

✔ Service met een glimlach

Vraag een online adviessessie aan!

De functionaliteiten van de module Risico's & Maatregelen

Alles om risicomanagement goed te regelen

Stappen doorlopen

Het proces van risicomanagement bestaat in Smile uit zes stappen: bronnen of doelstellingen vaststellen, risico’s identificeren, risico’s analyseren (kans/frequentie maal impact/ernst), risico’s beoordelen, risico’s beheersen en monitoring (i.c.m. de module Audits & Afwijkingen).

 

Integrale risicoanalyses

De module Risico’s & Maatregelen gaat uit van een integrale aanpak voor risicomanagement waarbij de werkvloer zo veel mogelijk betrokken wordt. Identificatie van risico’s wordt door management en/of staf uitgevoerd. Risicoanalyse wordt op afdelingsniveau en dus op de werkvloer geregeld. De methodiek risico pokeren speelt daarbij een grote rol. Bij afdeling-overschrijdende zaken nemen veiligheids- of kwaliteitsfunctionarissen deze taken op zich.

 

Maatregelen instellen

Op basis van prioriteit worden risico’s beheerst door het in kaart brengen van oorzaken en gevolgen en het doorvoeren van preventieve en herstellende maatregelen. Het eigenaarschap van maatregelen wordt op een zo laag mogelijk niveau neergelegd en via self-assessments wordt regelmatig gecheckt of maatregelen nog voldoen Op die manier wordt risicomanagement een vast onderdeel van het takenpakket, waarbij iedereen in de organisatie elke dag betrokken is.

 

Realtime rapporteren

De uitgevoerde PRI’s en bijbehorende risico’s en maatregelen kunnen op elk gewenst moment via een overzichtelijke rapportage en een interactieve CockPIT worden gemonitord. Het management heeft op elk gewenst moment inzicht in de voortgang en status van de belangrijkste risico’s en bijbehorende maatregelen en kan indien nodig eenvoudig bijsturen. Je kunt de totale historie van (typen) klachten via onze interactieve CockPIT bereiken en vervolgens analyseren. Dat maakt risicomanagement inzichtelijk, overzichtelijk en eenvoudiger.

 

Transparant verbeteren*

Omdat je het risicomanagementproces goed doorloopt krijg je meer inzicht in de hoeveelheid en type risico’s. Deze kun je groeperen op type risico en vervolgens als input gebruiken voor een structureel verbeterplan, om bijvoorbeeld je beleid voor brandveiligheid te wijzigen. Dit helpt je bij je PDCA-cyclus. Voor een integrale aanpak kunnen ook verbeterpunten uit andere bronnen dan risico’s worden verwerkt.

 

Vraag een online adviessessie aan