Smile
Terug naar hoofdmenu

Software voor Kwaliteit & Veiligheid

De Kwaliteit & Veiligheid Suite bevat alles wat je nodig hebt om de borging van de beheersmaatregelen, -processen en -activiteiten in jouw organisatie met meer gemak te regelen en de kwaliteit en/of veiligheid structureel te verhogen.

Waarom kiezen voor Smile?

✔ Geschikt voor diverse verplichte registraties
✔ Sneller & makkelijker registreren inclusief risicoanalyse
✔ Automatische signalering o.b.v. taakgestuurd werken
✔ Overzicht & inzicht via interactieve dashboards
✔ Inclusief module voor integraal leren & continu verbeteren
✔ Eenvoudiger voldoen aan wet- en regelgeving

Vraag een online demo aan

 

Integrale aanpak

Hoe leg je op een makkelijke manier verantwoording af over alle verplichte registraties? Hoe zorg je ervoor dat je voldoet aan de actuele wet- en regelgeving en kwaliteits- en veiligheidsnormen die voor jouw organisatie gelden? En hoe breng je overzicht aan in het structureel verbeteren van de organisatie om hogere kwaliteit te leveren aan klanten of cliënten en meer veiligheid te bieden aan medewerkers en leveranciers?

Als kwaliteitsmanager, veiligheidsmanager, KAM-coördinator of QHSE-manager krijg je dagelijks vanuit allerlei kanten feedback en input over potentiële risico’s en verbeterkansen om kwaliteit te verhogen, bijvoorbeeld vanuit audits, controles, klachten en incidenten. Het is daarom van belang dat kwaliteitsmanagement, veiligheidsmanagement en risicomanagement hand in hand gaan. Niet alleen om op papier te voldoen aan wet- en regelgeving of kwaliteitsnormen, maar om dit in de praktijk continu tot uiting te brengen om grip op risico’s te krijgen. Inzicht hierin helpt je de stap naar structureel verbeteren en meer kwaliteit en veiligheid te maken in je organisatie.

Onze visie en aanpak

Smile gelooft dat kwaliteit en veiligheid het allerbeste bijdraagt in een organisatie als het thema integraal wordt aangepakt, vanuit een rotsvast vertrouwen in de kracht van de werkvloer. Van het identificeren en analyseren van risico’s tot het doorvoeren van beleid en van het borgen en auditen daarvan tot het alert zijn op (nieuwe) signalen: alleen door een integrale aanpak grijp je echt grip op risico’s en zet je de stap van brandjes blussen naar continu verbeteren. Digitalisering is daarbij een must. Het zorgt voor meer resultaat met minder moeite én voorkomt dat de administratieve rompslomp die bij de diverse registraties op het gebied van kwaliteit en veiligheid komt kijken een doel op zich wordt.

Totaaloplossing voor kwaliteit, veiligheid en risicomanagement

De Kwaliteit & Veiligheid Suite van Smile is een 100% SaaS GRC-oplossing die kan worden ingezet als Kwaliteitsmanagementsysteen (KMS) en/of Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en bestaat uit 5 best practice modules die je helpen te voldoen aan wet- en regelgeving en het borgen van alle maatregelen, processen en activiteiten. Het gaat om de modules Risico’s & Maatregelen, Audits & Afwijkingen, (Bijna) Incidenten, Klachten & (Aan)vragen en Verbeterplannen.

In combinatie met elkaar winnen de modules aan kracht. De module Verbeterplannen fungeert daarbij als krachtig hulpmiddel om de stap naar continue verbetering te zetten conform de PDCA-cyclus. Het interactieve realtime dashboard biedt je in één oogopslag inzicht en overzicht. Zo heb je altijd de juiste informatie voorhanden. Zo heb je altijd de juiste informatie voorhanden en ontstaat een totaalplatform voor grip op risico’s op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

KMS en/of VMS conform ISO9001

Met de Kwaliteit & Veiligheid Suite als kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) en/of veiligheidsmanagementsysteem (VMS) ondersteun en borg je jouw ISO9001, ISO 45001 en/of aanverwante maatregelen en maak je (her)certificering eenvoudiger. Ook helpt het je om te voldoen aan wensen en eisen van klanten en cliënten, hun verwachtingen te overtreffen en zo de klanttevredenheid te verhogen. Zo helpt Smile jou om meer kwaliteit en veiligheid en een continue verbetercultuur te realiseren.

Deze processen ondersteunen je hierbij:

Voor én door gebruikers

Uniek is de manier waarop de Kwaliteit & Veiligheid Suite verder wordt doorontwikkeld. De input voor nieuwe releases komt voor een groot deel vanuit de gebruikers. Tijdens klankbordgroepen, die meerdere keren per jaar plaatsvinden, brainstormen gebruikers over wat goed gaat, wat beter kan en wat er nog mist in de Suite. Om de werkelijke behoeftes te leren kennen, daagt Smile de organisaties continu uit om verder te kijken dan de eigen organisatie en tot het terugbrengen van zaken naar de kern. Zo ontstaat echte innovatie en een platform dat toekomstvastheid garandeert.

De modules van de Kwaliteit & Veiligheid Suite

Risico’s & Maatregelen

De module Risico’s & Maatregelen bevat alle ingrediënten die nodig zijn om alle voorkomende risico’s te identificeren en om te vormen naar waardevolle en positieve verbetermaatregelen.

 

Audits & Afwijkingen

De module Audits & Afwijkingen ondersteunt alle audit- en controleprocessen in jouw organisatie, o.a. rondom het voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en analyseren van elk type audit (inclusief self-assessments).

 

(Bijna) Incidenten

In de module (Bijna) Incidenten registreer, behandel en analyseer je alle typen incidenten en gebruik je ze om toekomstige incidenten te voorkomen.

 

Klachten & (Aan)vragen

De module Klachten & (Aan)vragen helpt je bij het snel en passend afhandelen van alle voorkomende klachten en aanvragen.

 

Verbeterplannen

De module Verbeterplannen omvat de registratie, toewijzing, monitoring en evaluatie (PDCA) van allerhande verbetermaatregelen ten behoeve van een integraal verbetermanagement.

 

Vraag een prijsindicatie aan