Smile
Terug naar hoofdmenu

De functionaliteiten van de module Risico’s & Maatregelen

De module Risico’s & Maatregelen bevat alle ingrediënten die nodig zijn om risico’s te identificeren en om te vormen naar waardevolle en positieve verbetermaatregelen.

Stappen doorlopen

Het proces van risicomanagement bestaat in Smile uit zes stappen: bronnen of doelstellingen vaststellen, risico’s identificeren, risico’s analyseren, risico’s beoordelen, risico’s beheersen en monitoring (i.c.m. de module Audits & Afwijkingen).

Integrale risicoanalyses

De module Risico’s & Maatregelen gaat uit van een integrale aanpak voor risicomanagement waarbij de werkvloer zo veel mogelijk betrokken wordt. Identificatie en analyse van risico’s worden door het management en/of de werkvloer uitgevoerd. Onze software is geschikt voor aanpak en betrokkenheid op alle niveaus en maakt ook een afdelingsoverschrijdende aanpak eenvoudig mogelijk.

Maatregelen instellen

Op basis van prioriteit worden risico’s beheerst door oorzaken en gevolgen in kaart te brengen en preventieve en herstellende maatregelen door te voeren. Het eigenaarschap van maatregelen wordt op werkvloerniveau neergelegd en via self-assessments kan regelmatig gecheckt worden of maatregelen nog voldoen. Op die manier wordt risicomanagement een vast onderdeel van het takenpakket, waarbij iedereen in de organisatie dagelijks betrokken is.

Realtime analyseren

De uitgevoerde PRI’s en bijbehorende risico’s en maatregelen kunnen op elk gewenst moment via een overzichtelijke rapportage en een interactief dashboard worden gemonitord. Het verantwoordelijke heeft op elk gewenst moment inzicht in de voortgang en status van de belangrijkste risico’s en bijbehorende maatregelen en kan indien nodig eenvoudig bijsturen. Je kunt de totale historie van (typen) risico’s via ons interactieve dashboard bereiken en vervolgens analyseren. Dat maakt risicomanagement inzichtelijk, overzichtelijk en eenvoudiger.

Transparant verbeteren i.c.m. de Module Verbeterplannen.

Omdat je het risicomanagementproces goed doorloopt, krijg je meer inzicht in de hoeveelheid en type risico’s. Deze kun je groeperen op type risico en vervolgens als input gebruiken voor een structureel verbeterplan, om bijvoorbeeld je beleid voor brandveiligheid te wijzigen. Dit helpt je bij je PDCA-cyclus. Voor een integrale aanpak kunnen ook verbeterpunten uit andere bronnen dan risico’s worden verwerkt.

 

Perfecte softwareoplossing voor Kwaliteit & Veiligheid en Privacy & Informatiebeveiliging

De module Risico’s & Maatregelen biedt alles om risicomanagement goed te regelen. Of het nu gaat om risico’s op het gebied van arbo en brandveiligheid of hackpogingen en datalekken: met deze module werk je aan het beter maken van je beleid en zorg je voor meer bewustwording bij medewerkers om risico’s te voorkomen.

Wil je meer weten over deze Module?

Vraag een adviessessie aan!