Smile
Terug naar hoofdmenu

De functionaliteiten van de module Privacy Incidenten

Registreer, behandel en analyseer privacy incidenten, kwetsbaarheden en datalekken conform de AVG, ISO en NEN en zet deze signalen om in verbetering.

Eenvoudig registreren

De interactieve meldformulieren bouwen zich automatisch op, op basis van de gegevens die de melder invult op het gebied van privacy incidenten, kwetsbaarheden en datalekken. Je hebt niet langer ‘losse’ invulformulieren per type incident, maar één formulier waar je diverse typen incidenten in kan vastleggen. Bovendien kun je als privacy officer, functionaris gegevensbescherming (FG-er) of IT coördinator makkelijk voldoen aan de meldplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en/of betrokkenen.

Taakgestuurd behandelen

Afhankelijk van het type incident worden de juiste schakels op het juiste moment geïnformeerd zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen. De automatische workflow zorgt dat de juiste mensen aan de slag kunnen om het incident te voorkomen of op te lossen. Via geïntegreerde e-mailcommunicatie kunnen ontvangstbevestigingen en antwoorden makkelijk (automatisch) worden verstuurd en gearchiveerd.  De module kan desgewenst gekoppeld worden aan een ticketmanagementsysteem zoals Topdesk.

Realtime analyseren

Geregistreerde incidenten met volledige auditlogging zijn eenvoudig terug te vinden in een online rapportage met slimme zoek-, filter- en sorteermogelijkheden. Je kunt de totale historie van (typen) incidenten via een interactief dashboard inzien en er vervolgens diverse analyses op loslaten. Rapportages van één of meerdere typen incidenten kunnen geëxporteerd worden naar Excel of PDF.

Transparant verbeteren i.c.m. de Module Verbeterplannen

Dankzij het heldere registratieproces krijg je meer inzicht in bedrijfsbrede privacy incidenten, kwetsbaarheden en datalekken. Specifieke incidenten kun je groeperen naar een structureel verbeterplan, bijvoorbeeld voor een aanpassing in je beleid of voor lancering van een bewustwordingscampagne. Dit helpt je bij je verbetercyclus en om te voldoen aan de AVG-wetgeving en kwaliteitsstandaarden zoals ISO 27001 en NEN 7510.

Perfecte oplossing voor Privacy & Informatiebeveiliging

Voor behandelaars van privacy of informatiebeveiligingsincidenten biedt deze module alles wat je nodig hebt om eenvoudig kwetsbaarheden, incidenten en datalekken te registreren, behandelen en analyseren met daarbij volledige auditlogging. Bovendien kun je de signalen gebruiken om bewustzijn te creëren bij medewerkers en om toekomstige incidenten te voorkomen. Ook ondersteunt de module het proces rondom de meldplicht aan de AP en/of betrokkenen.

Wil je meer weten over deze Module?

Vraag een adviessessie aan!