Smile
Terug naar hoofdmenu

De functionaliteiten van de module (Bijna) Incidenten

Verlaag de drempel om incidenten te melden, krijg meer inzicht in incidenten en gebruik dit om toekomstige incidenten te voorkomen en je organisatie structureel te verbeteren.

Snel (bijna) incidenten registreren

De interactieve meldformulieren bouwen zich automatisch op, op basis van de gegevens die de melder invult zoals op het gebied van fysieke en sociale veiligheid op de werkvloer of bouwplaats. Je hebt niet langer ‘losse’ invulformulieren per type incident, maar één formulier waarin je diverse typen incidenten kan vastleggen.

Taakgestuurd behandelen

Afhankelijk van het type incident worden de juiste mensen op het juiste moment geïnformeerd. De automatische workflow zorgt dat zij direct aan de slag kunnen om het incident af te handelen. Via geïntegreerde e-mailcommunicatie kunnen ontvangstbevestigingen en antwoorden makkelijk (automatisch) worden verstuurd en gearchiveerd.  De actiepunten die volgen uit incidenten liggen dus direct waar ze moeten liggen. Bovendien kan de behandelaar precies zien wat de status is.

Realtime analyseren

Geregistreerde incidenten zijn eenvoudig terug te vinden in een online rapportage met slimme zoek-, filter- en sorteermogelijkheden. Je kunt de totale historie van (typen) incidenten via een interactief dashboard inzien en er vervolgens diverse analyses op loslaten. Rapportages van één of meerdere typen incidenten kunnen geëxporteerd worden naar Excel of PDF.

Transparant verbeteren* 

Dankzij het heldere registratieproces krijg je meer inzicht in bedrijfsbrede incidenten. Terugkerende incidenten kun je groeperen naar een structureel verbeterplan, bijvoorbeeld voor een aanpassing in je beleid. Dit helpt je bij je PDCA-cyclus. Voor een integrale aanpak kunnen ook verbeterpunten uit andere bronnen van worden verwerkt.

*i.c.m. de Module Verbeterplannen

Dé oplossing voor incidentenmanagement

Duizenden risicomanagers op het gebied van Kwaliteit & Veiligheid gebruiken deze tool om bijvoorbeeld incidenten op het gebied van arbo, clientèle, agressie of zorg-gerelateerd zoals op het gebied van medicijnen te registreren. De module kan desgewenst gekoppeld worden aan een ticketmanagementsysteem zoals Topdesk.

Meer weten over deze module?

Vraag een adviessessie aan!