Smile
Terug naar hoofdmenu

Software voor klachtenmanagement

Goede klachtafhandeling zorgt voor loyalere klanten. Het moment waarop de organisatie de klacht oppakt is een uitgelezen kans de klant meer aan de organisatie te binden. Hoe doe je het goed?

Organisaties kiezen vaak voor paniekvoetbal. Versnipperde pogingen om de klant tevreden te krijgen, geen integrale aanpak. Hiermee los je hoogstens de huidige klacht op, maar voorkom je toekomstige klachten niet.

Software voor klachtenmanagement

Goed klachtenmanagement is een gratis marketingmachine

Het is frappant om te zien hoeveel bedrijven hun klanten in de kou laten staan als er sprake is van onvrede of een klacht. Wat zou het mooi zijn als bedrijven gaan inzien dat investeren in klachtenmanagement het bedrijfsresultaat en de klantloyaliteit verhoogt.

En dan niet eenmalig, maar structureel. Omdat klanten van wie de klacht goed is opgelost extra graag klant blijven en meer besteden. En omdat ze vaak zelfs nieuwe klanten aanbrengen door aanbevelingen aan vrienden en kennissen. Door goed klachtenmanagement zet je dus een gratis marketingmachine in gang!

Vraag online adviessessie met demo aan

Vragen, serviceklachten, productklachten, complimenten, claims en gespreksverslagen. Jouw klachten- en klantenservice wordt door Smile optimaal ondersteund!

Duizenden gebruikers gingen jou voor

Al meer dan 20 jaar ondersteunt de klachtensoftware van Smile organisaties bij het ontwikkelen van een positieve klachtencultuur en bij het realiseren van een doeltreffende klantenservice.

De software van Smile is niet alleen beproefd maar ook toekomstvast. Alle functionaliteit die je in een applicatie voor klachtenmanagement en klantenservice verwacht, is standaard al aanwezig. Smile’s software is echter zo aanpasbaar dat de applicatie zal voelen als een maatpak.

De software bestaat uit vier onderdelen:

Makkelijk registreren

Makkelijk registreren

De interactieve meldformulieren van Smile kunnen eenvoudig op maat worden ingericht. Zelfs het inzetten van online contactformulieren, een servicepagina op Facebook en een ‘app’ om te melden behoort tot de mogelijkheden. Formulieren bouwen zich op door de gegevens die de melder invult: alle velden hebben daardoor altijd toegevoegde waarde.

Samen behandelen

Samen behandelen

Voor een doeltreffende behandeling is workflow beschikbaar. Via (een set van) taken en e-mail signalering wordt altijd het juiste protocol gevolgd en niets aan het toeval overgelaten.

Realtime analyseren

Realtime analyseren

De rijke CockPIT bevat onder andere taartgrafieken, lijngrafieken, staafdiagrammen, lijstjes, top-x-grafieken en rss-widgets. De mogelijkheid om door te klikken zorgt voor een volledige integratie met de achterliggende data.

Integraal verbeteren

Integraal verbeteren

Brandjes blussen is niet meer voldoende. Door te koppelen met de Verbeterplannen module zorg je er voor dat ook structurele verbeteringen vastgelegd en bewaakt kunnen worden. De community-functionaliteit maakt dat iedereen mee kan denken over hoe het beter kan. Over pro-actief gesproken!

Onze klachtenmanagement software