Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

De essentie van menselijke arbeid is zingeving. Zingeving is geen zweverig woord. Het is het tegenovergestelde van vervreemding en noodzakelijk voor echte innovatie. Alleen echt betrokken medewerkers bieden het draagvlak dat nodig is om houdbare productiviteitsverbetering te creëren.

Hoe creëer je deze betrokkenheid?

inspiratie-download

In de nieuwe netwerksamenleving staan we meer in contact met elkaar dan ooit. Onze dagindeling is flexibeler geworden, ons doen en laten wordt sterk beïnvloed door internet en smartphones.

Toch hebben zich in de arbeidsverhoudingen nauwelijks veranderingen voorgedaan, los van verbeteringen op arbogebied en de met veel tamboer gebrachte ‘revolutie’ van Het Nieuwe Werken. Maatschappelijk staan we al decennia stil. De grote kwesties rondom zorg, onderwijs, hypotheken, pensioen en ontslagrecht schuiven we alsmaar vooruit. Met ISO bewaken we onze output nog steeds met een nadruk op productiviteit.

Een belangrijke reden voor de huidige stilstand is de macht van activistische aandeelhouders en de door hen aangestelde managers. Die hebben niet alleen de ene financiële ramp na de andere in gang gezet, maar brengen daarnaast schijninnovatie die geen enkel ander doel heeft dan productiviteitsverhoging. Elke manager – goed of slecht van inborst – is met deze smet belast. We werken in een mausoleum met winstoogmerk.

Steeds meer medewerkers voelen zich daardoor vervreemd van het arbeidsproces en van elkaar. Dat geldt voor hoogopgeleide medewerkers, maar ook voor de mensen die inmiddels nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Door het neoliberale kortetermijndenken zijn zij letterlijk naar de randen van de samenleving verbannen, in onvrijwillig ‘ondernemerschap’ en andere flexibele constructies die vooral voor de geldbeluste elite ‘efficiënt’ (lees: lucratief) zijn.

Wil je meer weten? Download deze whitepaper gratis! Vul jouw e-mail adres in en ontvang een unieke downloadlink in jouw mailbox.

Vul alle verplichte velden in