Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

Inmiddels is de AVG al meer dan een jaar van kracht. Misschien heeft ook jouw organisatie al een Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer aangesteld, of een slimme software tool zoals de Privacy & Informatiebeveiliging Suite in huis gehaald. Naast het borgen en bewaken van diverse privacy-maatregelen en -processen, dienen zij ook te zorgen dat het privacybeleid zijn weg vindt in de organisatie. Omdat de resources beperkt zijn, wordt vaak een programma gelanceerd om bewustwording te creëren onder de medewerkers.

Regelmatig gaat dat middels privacy champions – reguliere medewerkers die, naast hun dagelijkse werkzaamheden zich extra inzetten om het onderwerp privacy te laten leven op de werkvloer. Het recruiten van privacy champions gaat soms zelfs gepaard met incentives, bonussen of doorgroeimogelijkheden. In grotere organisaties worden ze bijvoorbeeld ook eervol vermeld in speeches tijdens evenementen.

Je ziet ook vergelijkbare initiatieven, zoals een privacy-medewerker van de maand. Dat is dan zogenaamd de medewerker die die maand het meest heeft gefocust op privacy. Dat kan zijn door privacy-incidenten proactief te melden, zelf collega’s bij te praten over het privacybeleid, etcetera.

Waarom werkt het niet

Je zou denken dat deze aanpak prima moet werken – er komt immers vanuit de eigen medewerkers en directe collega’s informatie over hoe om te gaan met privacy, en niet vanuit de ivoren toren. Toch is dat niet altijd zo. Het risico bestaat dat de andere medewerkers gedemotiveerd raken wanneer een organisatie de nadruk legt op privacy champions of de privacy-medewerker van de maand. Ze voelen zich dan de verliezer.

Alleen koplopers van de organisatie worden in het zonnetje gezet – privacy champion betekent letterlijk privacy kampioen en in het andere geval ben je de beste medewerker van de maand. Juist omdat alleen deze koplopers en kampioenen beloond worden, suggereert het impliciet dat alle andere medewerkers verliezers zijn en slecht of niet goed genoeg hebben gepresteerd. Op die manier geef je het overgrote deel van je personeel onbewust een soort straf, terwijl je ze juist positief wil stimuleren.

Beloon álle medewerkers bij goed gedrag

Uit Organisational Behaviour Management weten we dat belonen beter werkt dan straffen. Wat voor huisdieren en kleine kinderen werkt, is net zo goed effectief voor volwassenen. Mensen passen hun gedrag aan als ze leren en beseffen dat het andere gedrag een positief effect heeft. Na een tijdje zijn ze gewend aan het vertonen van dit nieuwe gedrag en wordt het een gewoonte.

Idealiter complimenteer je iedere medewerker bij het gewenste gedrag. Als voorbeeld van hoe je dit kan doen, nemen we een zorginstelling die werkt volgens de principes van Het Nieuwe Auditen. Alle medewerkers die een self-assessment hebben ingevuld ontvangen een persoonlijk bericht met een compliment. Ook degenen die minder goed scoren krijgen een bericht, om ze te bedanken voor hun medewerking.

Op deze wijze stimuleer je medewerkers om kleine stappen in de juiste richting te zetten. In je eigen organisatie kun je een dergelijk beloningsproces op verschillende manieren inrichten. Kijk daarin naar je eigen bedrijfscultuur en medewerkers en kies de manier die voor jouw organisatie het beste werkt.