Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

In het kader van de AVG/GDPR en de onderwerpen dataprivacy en informatiebeveiliging vind je hier een standaard template van een voorbeeld verwerkersovereenkomst. Doe er je voordeel mee!

inspiratie-download

DISCLAIMER: Dit sjabloon is bedoeld als voorbeeld om organisaties op weg te helpen. Het sjabloon verwerkersovereenkomst heeft een kennisgevend karakter. Beslissingen op basis van de informatie in dit sjabloon zijn volledig voor eigen rekening en risico. Verstrekker wijst elke vorm van aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.

  

VERWERKERKSOVEREENKOMST

inzake de geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens
 

DE ONDERGETEKENDEN

Naam verantwoordelijke, statutair gevestigd te

in deze vertegenwoordigd door

in zijn hoedanigheid van

Hierna te noemen: Verantwoordelijke (in de zin van de Wbp en AVG)

en

Naam verwerker, statutair gevestigd te

in deze vertegenwoordigd door

in zijn hoedanigheid van

Hierna te noemen: Verwerker (in de zin van de Wbp en AVG)

 

OVERWEGENDE DAT:

Wil je meer weten? Download dit voorbeeld verwerkersovereenkomst gratis! Vul jouw e-mail adres in en ontvang een unieke downloadlink in jouw mailbox.

Vul alle verplichte velden in