Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

Risicomanagement staat sterk in de belangstelling. Niet alleen wordt ‘risico gestuurd denken’ expliciet genoemd in de ISO 9001:2015 kwaliteitsnorm, ook in breder verband wordt de overlap tussen risicomanagement, kwaliteitsmanagement en aanverwante vakgebieden steeds duidelijker. Logisch dus dat uit het Nationale Kwaliteitsonderzoek 2017 georganiseerd door Kwaliteit in Bedrijf blijkt dat risicomanagement een hot item is.

De invloeden van risicomanagement in kwaliteitsland

Kwaliteitsmanagement beperkt zich al lang niet meer tot de interne organisatie: net als bij risicomanagement is de samenwerking en interactie met de omgeving minstens zo belangrijk. Daarnaast wordt al geruime tijd veel verder gekeken dan de kwaliteit van product of dienst: interne audits bijvoorbeeld vinden steeds vaker op proces- of zelfs probleemniveau plaats. De vergelijking met risicoanalyses is hier snel gemaakt. En ook binnen incidentenmanagement wordt risicoanalyse steeds vaker toegepast om prioriteit te bepalen.

De invloeden van risicomanagement zijn dus al veel langer zichtbaar in kwaliteitsland. Op basis hiervan zou je kunnen zeggen dat het erg eenvoudig is om risicomanagement te integreren in het bestaande kwaliteitssysteem. Toch zijn er ook valkuilen.

De kwaliteitsprofessional herkent valkuilen bij risicomanagement

Als je als kwaliteitsprofessional zomaar ‘lukraak’ met risicomanagement aan de slag gaat, kan dat meer kwaad dan goed doen. Voor je het weet, wordt risicomanagement een nieuwe ‘tijd vretende papieren tijger’ ofwel een doel op zich. Daar zit de kwaliteitsprofessional anno nu natuurlijk niet op te wachten: hij vindt het veel belangrijker dat het systeem echt gaat leven zodat er draagvlak ontstaat in alle lagen van de organisatie, aldus het onderzoek.

En meer nog dan bij kwaliteitsmanagement is bij de aanpak van risicomanagement in organisaties vaak sprake van verzuiling: er is geen integrale aanpak en de werkvloer wordt niet of nauwelijks betrokken. De uitslag van Het Nationale Kwaliteitsonderzoek 2017 laat zien dat kwaliteitsprofessionals juist af willen van deze verzuiling: het beter betrekken van medewerkers én de directie is een belangrijk aandachtspunt.

Kwaliteitsprofessionals herkennen dus de belangrijkste valkuilen bij risicomanagement maar weten nog niet altijd goed hoe ze hiermee om moeten gaan.

Wordt agile risicomanagement de trend van 2017?

Het is mijn visie dat de nieuwe normen de kwaliteitsprofessional wat dat betreft de weg gaan wijzen. Net als bij kwaliteitsmanagement levert risicomanagement vooral iets op als het CYCLISCH en INTEGRAAL wordt aangepakt. Risicomanagement is eenvoudig toepasbaar als je je bedenkt waar het bij risicomanagement werkelijk om draait. De volgende vijf stappen helpen je op weg:

1 – Zorg voor een organisatie breed inzicht in wat er mis kan gaan

Doordat kwaliteitsprofessional in 2017 – gesteund door de nieuwe normen –  steeds meer risico gestuurd gaan denken en het bijhouden van een volledig kwaliteitshandboek geen harde eis meer is, voorzie ik dat Agile Risicomanagement een nieuwe trend wordt. Agile Risicomanagement geeft niet alleen prioriteit aan de belangrijkste onderwerpen en de daarbij aansluitende processen maar zorgt ook voor meer risicobewustzijn in alle lagen van de organisatie.

De uitvoering van Agile Risicomanagement is even simpel als doeltreffend: breng eerst de meest kritische onderwerpen in kaart door gebruik te maken van de 80/20-regel (het Pareto principe) die je loslaat op (trend)informatie uit reeds bestaande kwaliteitsprocessen zoals incidentenmanagement, klachtenmanagement en resultaten van audits.

Stel vervolgens per onderwerp de volgende vragen:

  1. CONTEXT ANALYSE: Welke processen en organisatieonderdelen zijn betrokken? Welke wetten, regels en normen zijn van toepassing?
  2. RISICO IDENTIFICATIE & – ANALYSE: Welke risico’s lopen we? Wat zijn de oorzaken en gevolgen? Hoe kunnen we deze risico’s beperken? Wat is het beleid op dit vlak?
  3. BEPALEN VAN CONTROLS: Wat moet je concreet doen om aan dit beleid te voldoen? Welke maatregelen zijn (nog) nodig? Hoe kunnen we deze implementeren?
  4. BORGING: Hoe kun je op de werkvloer toetsen of je goed bezig bent? Welke toets-vragen kunnen we daarvoor bedenken? En hoe sluiten we onze klachten- en incidentenprocessen hierop aan?
Wil je meer weten? Download de Whitepaper gratis! Vul jouw e-mail adres in en ontvang een unieke downloadlink in jouw mailbox.

Oeps, niet alle velden zijn correct ingevuld. Controleer deze nogmaals.