Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

Door continu te verbeteren blijven organisaties op koers in een wereld die steeds sneller verandert. Waar het echter aan ontbreekt, is de systematiek en capaciteit voor een relevant en integraal verbetermanagement. De aandacht gaat eerder uit naar de dagelijkse haastklussen en brandjes blussen. Alleen feedback ontvangen en registreren is niet genoeg. Organisaties moeten daarom actief aan de slag met de klachten, complimenten en tips die zij krijgen van klanten om daadwerkelijk te verbeteren. Ook incidenten en andere meldingen van medewerkers moeten structureel worden aangepakt.

Een systeem voor feedback en verbetermanagement ontwikkelt zich in 3 fasen. Het begint bij het registreren van meldingen en eindigt bij het openstaan voor een dialoog met klanten en medewerkers. Inzicht in waar jouw organisatie nu staat, helpt je bij het zetten van de juiste volgende stap en voorkomt dat je te ver voor de muziek uitloopt. Waar sta jij?

Fase 1: Registeren, verwerken en oplossen

De feedback die in deze fase wordt geregistreerd is specifiek gedefinieerd. De data die wordt verzameld heeft meestal nog weinig structuur; vaak is het een verzameling van papieren formulieren, Excelsheets en een beperkt meldsysteem.

Wil je meer weten? Download dit kennisartikel gratis! Vul jouw e-mail adres in en ontvang een unieke downloadlink in jouw mailbox.

Vul alle verplichte velden in