Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

header_auditsKwaliteitsmanagement is allang geen papieren tijger meer: de werkvloer is steeds meer zelf aan zet. Hierdoor wordt de overlap met andere vakgebieden ook steeds duidelijker. Veiligheidsmanagement wordt al veel langer in één adem genoemd met kwaliteitsmanagement. Maar ook klachtenmanagement, informatiebeveiliging en risk & compliance schuren tegen kwaliteitsmanagement aan.

Integraal grip krijgen op risico’s

Ik geloof dat dit zich de komende jaren flink verder zal doorzetten en dat de vakgebieden uiteindelijk allemaal uitkomen bij waar het in de kern om gaat: integraal grip krijgen op risico’s. En dan niet vanuit de utopie dat je alle risico’s kunt ondervangen maar vanuit het besef dat ondernemen nu eenmaal risico’s met zich meebrengt. En dat het draait om bewustwording, kennis delen en werken aan de juiste verbeterpunten in het belang van het grotere geheel.

De interne auditor als verbinder

Bij de interne auditoren onder onze gebruikers zie ik deze trend al terug. Zij zetten traditionele interne audits steeds vaker om naar self-assessments. De werkvloer is daardoor echt zelf aan zet en wordt empowered om continu te verbeteren. De interne auditor krijgt een andere – veel meer communicatieve – rol. Hij moet ingewikkelde wet- en regelgeving vanuit diverse disciplines integraal vertalen naar toegankelijke vragenlijsten. Tevens treedt hij op als verbinder, de muren tussen afdelingen worden afgebroken door verbeterkansen te delen.

Sluit je aan bij Het Nieuwe Auditen

Met dit in het achterhoofd ben ik vorig jaar de beweging ‘Het Nieuwe Auditen’ gestart. Het doel van Het Nieuwe Auditen is niet alleen de muren binnen organisaties maar ook de muren over organisaties en zelfs branches heen af breken via slimme online tooling en open kennisdeling. We zijn inmiddels een jaar onderweg en er is al veel tooling ingezet en kennis gedeeld. Elke keer weer blijkt dat auditoren overal met exact dezelfde uitdagingen te maken hebben. En samen veel sterker staan. Daarom blijf ik ook dit jaar graag een verbindende rol spelen.

Dus interne auditoren van Nederland, je bent van harte welkom bij de eerstvolgende bijeenkomst van Het Nieuwe Auditen. Schrijf je hier gratis in!