Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

Al ruim 15 jaar help ik organisaties bij het verbeteren van kwaliteit en veiligheid. Een boeiend vakgebied dat erg in ontwikkeling is. Eén ding blijft echter onveranderd: het is erg belangrijk om zoveel mogelijk data te verzamelen voor analysedoeleinden. Dit vormt immers de bron die nodig is om inzicht te krijgen in wat er beter kan en moet.

Online meldformulieren voor kwaliteit en veiligheid

Het inzetten van online meldformulieren is een beproefde manier om meer data te verzamelen. Bij voorkeur zijn deze formulieren interactief: de formulieren bouwen zich op door de gegevens die de melder invult. Velden hebben daardoor altijd toegevoegde waarde, wat de meldingsbereidheid ten goede komt.

De meeste software voor kwaliteit en veiligheid beschikt tegenwoordig over dergelijke slimme meldformulieren. Toch blijven we worstelen met een spanningsveld: melders willen graag korte meldformulieren, maar voor analyse is bij voorkeur veel data beschikbaar.

Hoe ga je hiermee om?

De kracht van de risico-matrix

Het toepassen van de risico-matrix in de meldformulieren lost dit spanningsveld op. De risico-matrix bestaat voor een melder uit twee eenvoudig in te vullen vragen:

scherm_risico

‘Wat zijn de gevolgen c.q. wat is de ernst van de melding?’ en ‘Hoe groot is de kans dat het onderwerp van de melding zich nogmaals voordoet?’. De combinatie van de antwoorden op deze twee vragen geven de melding een automatische risico-score, bijvoorbeeld ‘zeer laag’, ‘laag’, ‘hoog’ of ‘zeer hoog’.

Bij meldingen met een lage risico-score is het niet nodig om melders allerlei extra gegevens te laten invullen: een categorie en korte omschrijving is vaak al voldoende. Ook behoeven deze meldingen geen directe behandeling. Daardoor is er meer tijd voor het behandelen van meldingen met een hoge risico-score en voor analyse en pro-actief verbeteren!

Wordt er veel van hetzelfde gemeld met een lage risico-score? Dan is er misschien toch iets aan de hand dat om actie vraagt. Zorg er voor dat dit via trendanalyse & e-mail-signalering op (hoofd/sub)categorie altijd direct inzichtelijk is. Zodat je op dat moment alsnog de juiste actie kunt nemen.

Veel succes!