Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

De Nederlandse waakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in de eerste maand na de invoering van Europese privacywet AVG bijna twintig klachten per dag gekregen (bron: nu.nl). De klachten gaan voornamelijk over het niet of niet makkelijk kunnen afmelden voor nieuwsbrieven, het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

De eerste vierhonderd klachten zijn inmiddels geanalyseerd en alle klachten zijn in behandeling. De waakhond belooft tweemaal per jaar verslag te doen over de manier waarop de toezichthouder klachten heeft behandeld.

Goed omgaan met privacy klachten

Als de AP deze klachten inderdaad stuk voor stuk behandeld, correct afhandelt én de melder op de hoogte stelt van de status schept dat vertrouwen. Maar ook als bedrijf heb je baat bij goede afhandeling van privacy gerelateerde klachten – het zorgt voor loyalere klanten en is dus een uitgelezen kans om de klant meer aan de organisatie te binden. Met een integrale aanpak los je de huidige klacht op én voorkom je toekomstige klachten.

Software voor Klachten en Aanvragen persoonsgegevens

Al meer dan 20 jaar ondersteunt de klachtensoftware van Smile organisaties bij het ontwikkelen van een positieve klachtencultuur en bij het zetten van de stap naar structureel verbeteren. De module Klachten & Aanvragen in de Privacy & Informatiebeveiliging Suite ondersteunt jou niet alleen bij het integraal behandelen van privacy gerelateerde klachten maar bevat ook alle functionaliteit die nodig is om aanvragen persoonsgegevens in goede banen te leiden.