Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

De feestdagen staan weer voor de deur en het jaar 2017 is bijna afgerond.

In dit nieuwsbericht blikken we terug én kijken we alvast vooruit naar 2018.

Wat mag je van ons verwachten?

En welke thema’s staan daarbij centraal?

 

Terugblik op 2017

Het jaar 2017 was voor Smile een bewogen jaar vol innovatie.

Het was het jaar van de release van versie 2.5, waarin meer (data) veiligheid een grote rol speelde, de look & feel een flink stap vooruit zette en vele optimalisaties het daglicht zagen waaronder langgekoesterde wensen als een overzichtelijke startpagina en meer mogelijkheden voor radiobuttons in formulieren en audits.

Het was ook het jaar van het verder uitbreiden van de technische en organisatorische maatregelen in voorbereiding op de AVG en van het uitbouwen van de NPS-metingen naar andere processen.

Verder werden de best practice modules Risico’s & Maatregelen, Audits & Afwijkingen, (Bijna) Incidenten, Klachten & (Aan)vragen en Verbeterplannen getransformeerd naar een unieke methode voor integraal risicomanagement.

Daarnaast introduceerden we onder de naam Privacy Suite een bijzondere variant van onze best-practice modules, verrijkt met een online projectplan voor AVG-compliancy en een lean verwerkingregister. Ook creëerden we met partners een samenwerkingsplatform op het gebied van privacy voor diverse aanvullende diensten.

En het stemt ons gelukkig dat we ook dit jaar weer volop de kans kregen bestaande klanten verder te begeleiden en nieuwe klanten te inspireren. Om deze prachtige bedrijven te kunnen helpen, is ons team uitgebreid met een aantal zeer capabele medewerkers.

Met dit aangesterkte team kijken we er alvast naar uit de vele mooie projecten die in 2018 op ons wachten.

Vooruitblik op 2018

Het plan voor 2018 is al zo goed als gereed. Hierbij een kleine sneak preview:

Meer eenvoud

Nog voor de zomer wordt versie 2.6 gereleased. Geïnspireerd door het ingeslagen SaaS-pad, introduceren we diverse nieuwe technieken voor meer eenvoud in de breedste zin van het woord. Dat gaat zich vertalen naar meer gebruiksvriendelijkheid, minder handwerk bij het uitleveren van nieuwe versies en meer gemak voor beheerders.

Data privacy en informatiebeveiliging

De eerste klanten hebben de Privacy Suite intussen omarmd. Samen met hen werken we in kleine stapjes door aan het verbeteren en uitbouwen van deze suite tot een nog krachtiger hulpmiddel voor data privacy en informatiebeveiliging. Ook Smile zelf gaat de Privacy Suite actief gebruiken om de eigen organisatie op dit vlak verder te optimaliseren (practice what you preach). En natuurlijk gaan we ook binnen Het Smile Platform aan de slag met de nieuwe inzichten die het actieve privacy partnernetwerk ons brengt.

Procesoptimalisaties

Om dit alles te beteugelen, zullen we onze interne processen verder moeten optimaliseren. De door jullie geuite waardevolle feedback op wat beter kan, wijst ons de weg. Ons projectmanagement wordt meer online gebracht, online samenwerking wordt meer gepromoot en meer planmatig en gefocused werken in afstemming met alle betrokkenen staat in 2018 centraal.

En natuurlijk organiseren we op 22 maart weer de Smile Gebruikersdag, een dag vol inspiratie voor en door gebruikers waarvoor je je nu alvast kunt inschrijven. De eerste klantcase is daarvoor reeds aangemeld: zorginstelling Lentis laat zien hoe zij de transitie van ‘traditionele interne audits als controlemiddel’ naar ‘self-assessments als verbetertool’ op succesvolle wijze wisten te realiseren. Een zeer inspirerend verhaal!

Samengevat neemt Smile zich voor in 2018 samen met jou en alle andere (bijna) gebruikers weer een mooie stap vooruit te zetten. Tot volgend jaar!