Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

De acht kwaliteitsmanagement principes (klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid van medewerkers, procesbenadering, systeembenadering van management, continue verbetering, besluitvorming op basis van feiten en win-win relaties met leveranciers) vormen de filosofie achter ISO 9001. Het zijn principes die jouw organisatie naar betere prestaties kunnen leiden. Dit is echter geen garantie.

ISO is geen doel op zichzelf

De praktijk wijst uit dat kwaliteitstrajecten via ISO 9001 niet altijd tot enthousiasme en vitaliteit leiden maar eerder tot bureaucratisering, irritatie en tijdverspilling omdat echt engagement ontbreekt. De grootste valkuil van ISO 9001 is dat het een doel op zichzelf wordt. Het is belangrijk dat deze valkuil al bij de start van een ISO 9001 traject wordt onderkend.

De geest van de kwaliteitsprincipes

Betekent dit dan dat je er beter maar helemaal niet aan kunt beginnen? Integendeel! Zolang jouw organisatie zich er van bewust is dat het niet gaat om de certificering an sich, maar om ‘de geest van de acht kwaliteitsprincipes’ die achter deze certificering zit, kan het ISO 9001 traject jouw organisatie een flinke stap verder op weg helpen. Als je op deze meer ‘organische’ manier naar ISO 9001 kijkt zul je al snel ontdekken dat het helemaal niet gaat om zaken als regels en procedures, maar dat dit slechts hulpmiddellen zijn voor het stimuleren en borgen van het gewenste gedrag in jouw organisatie. Gedrag dat gegarandeerd tot betere prestaties leidt.

Gedrag beïnvloeden

De kern van ISO bestaat dus uit het zorgdragen voor gewenst gedrag. Dat klinkt eenvoudig, maar de praktijk wijst uit dat trajecten om gedrag te beïnvloeden in veel gevallen niet het gewenste resultaat opleveren. Daarom pleit ik voor een nieuwe ISO-aanpak die de acht kwaliteitsmanagementprincipes combineert met een wetenschappelijk bewezen methodiek voor prestatieverbetering genaamd OBM (Organizational Behavior Management). Hierdoor onstaat een unieke aanpak die vooruitloopt op ISO 9001:2015.

De aanpak is:

Bij deze aanpak wordt de nul-meting niet alleen via een documentenanalyse en interviews uitgevoerd (wat vaak de conventionele aanpak is), maar bevat deze ook één of meer interactieve sessies: de zogeheten dialoogcafé’s. Op deze manier wordt er vanaf het moment van de nulmeting direct al (meer) transparant gewerkt, wat het proces van bewustwording en engagement op gang zal brengen.

Mocht je meer willen weten over deze nieuwe aanpak? Ik breng je graag in contact met mijn partnernetwerk dat er alles over kan vertellen!