Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

Smile heeft het belangrijke ISO 27001-certificaat behaald. Met de toekenning van dit certificaat voldoet Smile aantoonbaar aan de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging.

ISO 27001-certificaat?

Smile ISO 27001 certificaatISO 27001 is een belangrijke internationale standaard voor informatiebeveiliging, gericht op het procesmatig inrichten van beveiligingsmaatregelen. De standaard specificeert eisen voor het ontwerpen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). ISMS is een systematische beheer-aanpak van het beveiligen van de belangrijke bedrijfsinformatie, waarbij wordt gekeken naar mensen, processen en IT-systemen. Met het behalen van dit ISO-certificaat bewijst Smile een beleid te hanteren waarin de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie centraal staan.

“Smile streeft ernaar om haar dienstverlening continu en aantoonbaar te verbeteren. Dankzij deze certificering hebben onze klanten nu de bewezen garantie dat hun informatie op adequate wijze door ons wordt beveiligd via een doelmatig en effectief beleid”, zegt Wendy Geurkink, Directeur van Smile”

Het uitgebreide certificeringsproces voor de ISO 27001-norm is eind 2015 door Smile in gang gezet. Nu het certificaat is behaald, zullen er periodiek audits worden uitgevoerd. Smile kiest daarbij in lijn met de visie achter Het Nieuwe Auditen voor een combinatie van self-assessments (op de werkvloer), interne audits en externe audits. Na drie jaar wordt tevens een volledige hercertificeringsprocedure doorlopen.