Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

beveiligSinds 1 januari 2016 is het verplicht om ernstige datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens). Een datalek is een inbreuk op de persoonsgegevens, waardoor er sprake is van verlies of onrechtmatige inzage/verwerking. Dit speelt in alle organisaties en in alle branches, maar met name in de Zorg moeten organisaties hier extra op letten. Medische gegevens zijn immers per definitie privacygevoelig en er is dan al snel sprake van een meldplichtig datalek.

Smile kan ondersteunen bij het beoordelen of er sprake is van een datalek en bij de verplichte registratie. In de signalenmodule waar klachten, fouten en/of incidenten worden vastgelegd, kan bijvoorbeeld een extra vraag worden toegevoegd: Is er sprake van een mogelijk datalek (lek persoonsgegevens)?

Ook kan een nieuw meld-type of een nieuwe hoofdcategorie ‘Informatiebeveiligingsincidenten’ worden toegevoegd waarin de gebeurtenis en de beoordeling of er sprake is van een (meldplichtig) datalek kunnen worden vastgelegd.

smile-meldplicht-datalekken

In dit formulier kan uiteraard ook een link naar het meldformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens gemaakt worden.

Meer informatie over de mogelijkheden? Neem contact op of bel 073 528 00 40.