Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

Corona heeft impact op ons allemaal. Door tijdig risico’s en scenario’s in kaart te brengen ben je in staat om de juiste maatregelen te treffen om de medewerkers en je bedrijf te beschermen. Aan welke risico’s en maatregelen moet je denken? En hoe kun je dit analyseren? Als je deze 11 vragen beantwoordt, krijg je hier een goed beeld van.

1 – Heeft uitvoering van werk impact op de gezondheid van medewerkers?

Is het in jouw bedrijf mogelijk om medewerkers vanuit huis te laten werken, om onderlinge besmetting te voorkomen? Dan is dat een maatregel die je kan nemen. Kan jij je werk niet vanuit huis uitvoeren? Kijk dan of je aanvullende hygiënische maatregelen kan treffen en kunt zorgen voor voldoende afstand tussen collega’s en klanten of cliënten. Ook belangrijk: maak duidelijk dat bij de minste of geringste teken van ziekte of verkoudheid medewerkers naar huis moeten gaan.

2 – Heeft de bedrijfsvoering impact op gezondheid en welzijn van relaties?

Dit ligt in lijn met de eerste vraag, alleen kijk je hier specifiek naar fysieke contactmomenten tussen medewerkers en cliënten, klanten, studenten, leveranciers, leden, burgers, partners, en dergelijke. Je kan bijvoorbeeld beslissen om fysieke afspraken te vervangen door online afspraken indien jouw bedrijfsvoering dit toelaat.

3 – Wat zijn de risico’s van het door laten lopen van de dagelijkse bedrijfsvoering?

Houd daarbij ook de afhankelijkheid van andere schakels in de keten in de gaten. Hoe worden facilitaire diensten zoals catering en schoonmaak voortgezet? Hoe ga je om met leveranciers? En hoe regel je dat medewerkers op afstand support kunnen leveren indien nodig? Welke diensten en randvoorwaarden zijn van vitaal belang voor het voortzetten van je dagelijkse bedrijfsvoering?

4 – Welke resources heb je minimaal nodig om je bedrijfsvoering voort te zetten?

Als je weet welke functies, medewerkers, leveranciers en andere resources je nodig hebt om je bedrijf minimaal draaiende te houden kun je keuzes beter onderbouwen en de juiste focus aanbrengen. Kijk daarbij ook hoe de functies en werkzaamheden kunnen worden opgevangen bij uitval. Deel dit met je medewerkers.

5 – Wat zijn de risico’s van een verstoring in de levering of dienstverlening van leveranciers?

Breng daarbij in kaart welke diensten en producten je van welke organisaties afneemt en in welk land zij opereren. Check ook bij je leveranciers of zij problemen verwachten in de levering van producten of diensten en ga in gesprek om risico’s en mogelijke oplossingen te bespreken. Onthoud: iedereen kampt met dezelfde onzekerheden, stel jezelf begripvol, oplossingsgericht en flexibel op.

6 – Hoe zit het met de financiële ontwikkeling van de organisatie?

Kijk dan naar zowel de korte als lange termijn wat de risico’s hiervan voor jouw organisatie kunnen zijn. Denk aan afgezegde afspraken en opdrachten, producten of diensten die niet meer afgenomen worden, etc.

7 – Staan specialisten standby in geval van cashflow issues?

Het is belangrijk om voorbereid te zijn op mogelijke cash flow issues. Kun je bijvoorbeeld om tijdelijk werktijdverkorting aan te vragen bij het UWV voor personeel met sterk verminderde werkzaamheden? Is het mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen en kun je advies inwinnen bij eigen adviseurs of accountants?

8 – Op welke kosten en investeringen kun je besparen?

Om werk door te laten gaan kan het nodig zijn om investeringen stop te zetten om kosten te besparen, of juist een nieuwe investering te doen om bijvoorbeeld medewerkers te faciliteren in het thuiswerken. Dan is het belangrijk om te weten op welke zaken je kunt besparen. Informeer ook naar de mogelijkheid om investeringen gespreid te betalen.

9 – Staan de kansen ook beschreven?

Een crisis als deze is hét moment om creatief na te denken over hoe jouw organisatie een bijdrage kan leveren met zowel maatschappelijke bijdragen als commerciële kansen. Kan je bijvoorbeeld online lessen of trainingen aanbieden? Of jouw product/dienst direct bij de mensen brengen?

10 – Brengt de aangepaste manier van werken een (onaanvaardbaar) extra risico?

Nu een groot deel van de mensen vanuit huis werkt, springen online tools voor vergaderingen of videobellen als paddenstoelen uit de grond. Wie houdt zicht op welke tools er in jouw organisatie gebruikt worden en of er risico’s aan kleven wat betreft privacy en informatiebeveiliging? Dit kan je bijvoorbeeld door de FG’er of IT-afdeling laten doen. Het gaat niet enkel om de technische aspecten maar ook om de randvoorwaarden waaronder mensen met bepaalde tools mogen werken, zoals laptops, USB-sticks en documentbeheer.

11 – Wat is de impact van corona op je klanten als het gaat om hun organisatie, prioriteiten en geplande afname?

Om de juiste dingen zoveel mogelijk op het juiste moment te kunnen blijven doen is het belangrijk om met je klanten in gesprek te gaan en te bepalen welke prioriteiten er zijn en wat de impact is op jouw organisatie.

Heel veel succes, stay safe en wees lief voor jouw medemens!