Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

Bij het uitvoeren van interne audits en controles ligt de nadruk nog vaak op de planning en de (techniek van de) auditgesprekken zelf. Interne audits worden dan vooral benaderd als controle-instrument ten behoeve van compliance voor kwaliteitsnormen of wet- en regelgeving. Het auditproces kost op deze manier veel tijd. Bovendien is er vaak weinig oog voor de verbeterpotentie die in de audit verscholen ligt.

Audits hebben hierdoor een negatief imago: ze zorgen voor periodieke paniek en worden gezien als ‘tijdrovend’ en ‘zonde van de tijd’. Dat is jammer, interne audits schieten zo hun doel flink voorbij.

Door interne audits digitaal te transformeren tot een transparant online verbeterproces, maak je van audits een prettig en nuttig instrument voor continue verbetering in jouw organisatie.

Wat is er nodig om interne auditprocessen digitaal te transformeren?

Een succesvolle digitale transformatie van interne auditprocessen staat of valt met vertrouwen. Een audit- en controlesysteem mag geen ‘afrekensysteem’ zijn. Als iemand aangeeft dat er iets is dat beter kan, is hij daarover naar zichzelf meestal al kritisch en schuldbewust genoeg. Het is daarom belangrijk dat medewerkers zich veilig voelen om fouten of verbeteringen toe te geven en ervan te leren. Daar ligt je de meerwaarde van digitale interne audits: een organisatiebreed inzicht in wat goed gaat, wat beter kan, en mensen de handvaten reiken om dingen te verbeteren.

Wat levert het digitaal transformeren van interne audits op?

Door dit uitgangspunt ontstaat er ruimte om traditionele audits te transformeren naar digitale self-assessments. Deze auditmethodiek, die wordt gefaciliteerd door online auditsoftware, maakt medewerkers meer bewust het hoe en waarom van het beleid dat via de audit wordt getoetst en geeft hen inzicht in de verbeterkansen.

Ook ontstaat automatisch inzicht in waar het beleid knelt met wat er op de werkvloer mogelijk is. Immers: als organisatie breed duidelijk wordt dat bepaalde maatregelen niet kunnen worden nageleefd, is de kans groot dat je qua beleid even terug moet naar de tekentafel of de maatregelen zo aan te passen dat de werkvloer er wel mee uit de voeten kan. Als de medewerker merkt dat er op deze manier naar hem wordt geluisterd, zal dit zijn verbeterbereidheid positief beïnvloeden.

Zo breng je eenvoudig een transparante integrale verbetercyclus op gang die minder tijd kost dan het traditionele audit proces en veel meer opbrengt.

Online auditen, júist nu!

Kan jouw organisatie gezien de huidige omstandigheden geen fysieke audits meer uitvoeren? Komen belangrijke interne checks tot stilstand? Dreigt de hercertificering in de soep te lopen? Of is auditen en inspecteren jouw primaire taak en ben je op zoek naar mogelijkheden om jouw business voort te zetten?

Ontdek hoe je jouw audit- en controleprocessen online kunt voortzetten!