Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

Je hebt op basis van overheidsadviezen en -maatregelen een coronabeleid opgesteld voor je organisatie. Hoe is dat proces verlopen? Wat ging er goed, wat kan er beter? Het is belangrijk om voor crisistijden zoals deze regelmatig te evalueren en eventueel maatregelen opnieuw te beoordelen, om hier van te leren indien een nieuwe crisissituatie zich aandient. De evaluatie heeft betrekking op drie aspecten: algemeen, financieel en de organisatie van werk.

1 – Algemeen

Plan frequent met projectleiders, directie en afdelingshoofden een evaluatieoverleg in. Betrek hierbij ook een eventueel crisisteam of -afdeling in je organisatie. Kijk naar wat er goed gaat en waar je als bedrijf mee door moet gaan. Beoordeel wat beter kan, wat je wil veranderen en welke acties daar uit volgen.

2 – Financiën

Bepaal de regelmaat waarmee de financiële gesteldheid van je bedrijf beoordeeld wordt. Wat zijn de financiële consequenties? Welke maatregelen moeten we nemen? Schets diverse scenario’s en laat je financiële afdeling deze uitwerken zodat je weet wat ze kunnen betekenen voor jouw organisatie.

3 – Werk organiseren

Zijn er ontwikkelingen, zoals meer ziekmeldingen, afwezigheid van sleutelfiguren of andere productiviteitsverlagers, waardoor het nodig is om maatregelen aan te scherpen om de bedrijfsvoering door te kunnen laten gaan? En hoe staat het met de onderlinge sfeer? Is de bedrijfscultuur nog hetzelfde of heerst frustratie en onrust? Allemaal factoren die van invloed zijn op de dagelijkse bedrijfsvoering. Zijn er maatregelen die je kunt nemen om werk beter te organiseren?

Heel veel succes, stay safe en wees lief voor jouw medemens!