Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

Gevestigd in Noord-Brabant heeft het corona virus Smile beziggehouden vanaf het allereerste moment dat het Nederland in zijn greep kreeg. En hoewel Smile als softwareleverancier voor grip op risico’s alles in huis heeft om een crisis gestructureerd aan te pakken en 100% online te werken, is de afgelopen week toch een hectische periode geweest. Want dit is niet zomaar een crisis.

Toen duidelijk werd dat de rest van de Nederlandse bedrijven met dezelfde situatie werd confronteert, heeft het team van Smile de handen ineengeslagen om te kijken of en hoe Smile kan bijdragen aan het bieden van hulp aan bedrijven door het delen van alle kennis die door Smile en het netwerk van Smile in de afgelopen week is verzameld.

Het past bij Smile om dat op een gestructureerde en digitale manier te doen en daarmee was het idee voor een digitale checklist die fungeert als praktisch coronahandboek voor bedrijven geboren. Gebruikmakend van onze SaaS infrastructuur, onze Auditmodule en de tomeloze inzet van alle Smile medewerkers is er de afgelopen dagen hard gewerkt om de lancering van deze online checklist mogelijk te maken. Het resultaat is de Corona Tool.

Wij hopen dat wij hiermee vele Nederlandse ondernemers, directeuren, managers en adviseurs kunnen ondersteunen om in deze tijden het hoofd cool te houden en de juiste stappen te zetten zodat de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. Dat zal uiteindelijk heel Nederland ten goede komen.

Gebruikers kiezen zelf wat ze voor het gebruik van de Corona Tool kunnen en willen bijdragen. Een bijdrage is niet verplicht, de range loopt van €0,- tot €99,-. Het bedrag dat Smile eventueel ontvangt door deze activiteit zal geïnvesteerd worden in ontwikkelingen binnen haar softwareoplossingen voor de specifieke doelgroepen Zorg en Onderwijs.

Online auditen, júist nu!

Kan jouw organisatie gezien de huidige omstandigheden geen fysieke audits meer uitvoeren? Komen belangrijke interne checks tot stilstand? Dreigt de hercertificering in de soep te lopen? Of is auditen en inspecteren jouw primaire taak en ben je op zoek naar mogelijkheden om jouw business voort te zetten?

Ontdek hoe je jouw audit- en controleprocessen online kunt voortzetten!

Heel veel succes, stay safe en wees lief voor jouw medemens!