Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

Vanuit mijn passie voor slimmer (samen)werken wil ik mensen in organisaties graag helpen om zowel doeltreffend als zinvol te leren werken. Ik ben daarom continu op zoek naar de perfecte balans tussen ‘hard’ en ‘zacht’. Niet alleen in mijn werk bij smile.nl en workimprovers.nl, maar ook door veel te lezen en door weer te gaan studeren. Zo koos ik er in september vorig jaar heel bewust voor om niet alleen een nieuwe managementstudie op te pakken, maar ook een meer spiritueel vakgebied te gaan ontdekken.

De managementstudie OBM opende mijn ogen over het effect van positive reïnforcement. Ik leerde hoe sterk de kracht van belonen kan zijn als je hier op een bewuste en bijna instrumentele manier mee omgaat. Via de meer spirituele studie cranio sacraal therapie ontdekte ik de transformerende kracht van aandacht en het overweldigende effect van niets doen.

Potentieel helpen bevrijden

De studies zijn heel verschillend, maar beogen hetzelfde: via aandacht het innerlijk potentieel van mensen helpen bevrijden. Je zou het ook transformatie kunnen noemen. Transformatie gaat over doorbraken: iemand gaat wezenlijk anders tegen iets aankijken waardoor er ineens veel meer potentieel beschikbaar komt en er compleet andere keuzes gemaakt worden.

Zo’n transformatieproces is in het begin vaak moeilijk en soms ook pijnlijk. Je kunt het daarom niet aan mensen opleggen. Je kunt ze hooguit de vrijheid en veiligheid bieden om naar binnen te keren en ze faciliteren om zichzelf op te tillen in bewustzijn zodat ze vanuit zichzelf dingen gaan doen in plaats van omdat het moet van de baas.

Verandermanagement? Er verandert vaak niets!

De overheersende manier van kijken in organisaties is vaak gericht op efficiënter werken om meer winst te maken. Angst voert de boventoon en belonen is een trucje om mensen te conditioneren in de gewenste richting. We noemen dat verandermanagement, maar eigenlijk blijft alles gewoon bij het oude en proberen we er alleen maar meer uit te persen.

Hard voor principes, zacht voor mensen

Als je als organisatie echt wilt transformeren, kan dat mijns inziens alleen door een omgeving te creëren waarin potentie kan groeien. Een omgeving waarin ‘hard’ en ‘zacht’ perfect in balans zijn via openheid, vertrouwen en verbinding en RESPECT de boventoon voert.

Ik heb er zelf lang over gedaan om een goede balans te vinden in mijn manier van leidinggeven. Vroeger was ik het type dirigerende manager en werd er gedaan wat ik voorschreef. Toen ik meer inzicht kreeg in mezelf en mijn manier van leidinggeven boog ik mijn stijl om en gaf ik medewerkers meer ruimte. Nu weet ik dat ik veel te veel ruimte gaf: in plaats van de zelfsturing die ik beoogde was er meer sprake van laisser faire.

Inmiddels realiseer ik me dat ik de goede balans te pakken heb als ik hard ben voor principes (b.v. onze klantwaarden) maar zacht voor mensen. Het is mijn taak om duidelijkheid te scheppen en moeilijke of ongemakkelijke gesprekken niet uit de weg te gaan. Niet alleen met medewerkers maar ook met klanten.

Nu ik dit in zie maak ik vanzelf andere keuzes, ook al vind ik dat nog niet altijd gemakkelijk. Transformatie begint bij jezelf!