Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

De afgelopen periode werd ik in de gelegenheid gesteld een bijdrage te leveren aan een nieuw boek op het vlak van kwaliteitsmanagement. Dat was een leuke en ook pittige uitdaging: blogs zijn inmiddels vertrouwd terrein, maar een heel hoofdstuk in een heus boek is toch net even wat anders. Inmiddels is het werk gedaan en de draft voor het boek gereed. Het resultaat is veelbelovend!

De rol en verantwoordelijkheid van bedrijven staan ter discussie. De vraag hoe organisaties voor meerdere stakeholders tegelijkertijd waarde kunnen creëren, staat centraal. Deze ‘meervoudige waardecreatie’ laat zich vertalen naar het evenwichtig gebruik én behoud van vier vormen van kapitaal: sociaal, menselijk, ecologisch en financieel.

Een nieuw boek over kwaliteitsmanagement

De afgelopen periode werd ik vanuit dit vraagstuk in de gelegenheid gesteld een bijdrage te leveren aan een nieuw boek op het vlak van kwaliteitsmanagement. Dat was een leuke en ook pittige uitdaging: blogs zijn inmiddels vertrouwd terrein, maar een heel hoofdstuk in een heus boek is toch net even wat anders.

Inmiddels is het werk gedaan en de draft voor het boek gereed. Het resultaat is veelbelovend. De hoofdredacteuren Jan Jonker en Antonie Reichling en hun 21 mede-auteurs zijn er met het boek Derde Generatie Kwaliteitsmanagement samen in geslaagd organisaties vanuit een kwaliteitskundig perspectief een nieuw kader aan te reiken, dat hen helpt omgaan met de veranderde verwachtingen van meerdere stakeholders.

Waarom Derde generatie kwaliteitsmanagement?

De eerste generatie kwaliteitsdenken richtte zich op producten en processen en de tweede richtte zich op de organisatie als geheel. Nu de derde generatie zich langzamerhand manifesteert, komt de kwaliteitsvraag meer tussen de partijen te liggen als een gemeenschappelijke opgave. Weg denken uit bestaande conventionele structuren, processen als uitgangspunt nemen en steeds meer kijken naar het samen werken aan kwaliteit over de grenzen van de organisatie heen; dat is de kernopgave.

Hoe is Derde Generatie
Kwaliteitsmanagement tot stand gekomen?

Het boek Derde Generatie Kwaliteitsmanagement beschrijft een zoektocht naar bestaande en nieuwe inzichten op het terrein van kwaliteitsmanagement. En hoe deze inzichten, gecombineerd met die op het vlak van duurzaam en verantwoord ondernemen, een constructieve bijdrage aan derde generatie kwaliteits-management (kunnen) leveren.

Drieëntwintig auteurs hebben vanuit verschillende invalshoeken hun ideeën beschreven over de ontwikkelingen binnen het vakgebied en laten daarmee zien dat kwaliteitsmanagement nu een veel ‘breder’ gebied beslaat dan tijdens de eerste generatie. Het boek biedt op reflectie gerichte beschouwende bijdragen, op begrip gerichte informatieve bijdragen en toepassingsgerichte, praktische bijdragen.

Presentatie op het Het Nationale Kwaliteitscongres

Op 30 mei wordt het boek op het 17e Nationale Kwaliteitscongres voor het eerst gepresenteerd. Vanaf dat moment is het hier verkrijgbaar en kunnen organisaties de bijdragen in het boek gebruiken om zich breed voor te bereiden op de toekomst.