Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

 

Samenwerken is niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend. Soms gaat de samenwerking in het team moeizaam, waardoor mensen gedemotiveerd raken en er irritaties ontstaan. Overleggen lopen niet lekker en besluiten worden niet of nauwelijks genomen. Je weet echter niet waarom.

Wil je de onderlinge samenwerking bevorderen en als team op constructieve wijze resultaten behalen? Stel je zelf de volgende zeven vragen over de teamleden.

# 1. In hoeverre zijn de teamleden bereid effectief met elkaar te communiceren?

Soms wordt er in teamoverleggen niet effectief gecommuniceerd. Mensen praten door elkaar heen, anderen zeggen niets. Teamleden zijn meer bezig met hun eigen gedachtegang dan dat ze open staan voor de ideeën en meningen van anderen.

Het kan ook anders. Teamleden luisteren actief naar elkaars mening en geven elkaar feedback. Er wordt constructief gecommuniceerd in het team.

# 2. Worden mogelijke conflicten uitgesproken?

Op het eerste gezicht lijkt het gemakkelijker om aan sluimerende conflicten geen aandacht te besteden, zeker als het onderdeel is van de teamcultuur.

In teams waarin collega’s zich echter veilig genoeg voelen om elkaar feedback te geven over de manier van samenwerken en over de inhoud van het werk, zullen conflicten minder snel ontstaan. En als er dan toch sprake is van een conflict, wordt deze sneller opgelost. Hierdoor verloopt de samenwerking vaak beter en is de werksfeer prettiger.

# 3. Nemen de teamleden de verantwoordelijkheid voor hun eigen bijdrage aan het team?

Soms is in team (nog) niet alles even duidelijk of goed geregeld; het is bijvoorbeeld lastig een overleg te plannen waarbij iedereen aanwezig kan zijn, de leidinggevende communiceert niet helder en doelstellingen moeten nog geformuleerd of moeten worden bijgesteld.

Teamleden kunnen soms vinden dat eerst alle randvoorwaarden goed geregeld moeten worden, voordat zij hun werk goed kunnen doen. Zij kijken alleen maar naar wat zij, gegeven de omstandigheden niet kunnen doen in plaats van wat zij wel kunnen bijdragen.

Werk je echter in een team waarin de teamleden vooral kijken naar wat zij zelf kunnen bijdragen aan het team en bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen, dan zal de samenwerking effectiever worden.

# 4. Is er een gemeenschappelijk doel en is dit bij iedereen bekend?

Weet iedere collega wat er van hem verwacht wordt? Wat zijn of haar bijdrage is aan het teamresultaat? Is iedereen gemotiveerd genoeg om voor het behalen van het gemeenschappelijk doel samen te werken? Of zijn er collega’s die gewoon aan de slag gaan en minder oog hebben voor het gemeenschappelijk resultaat? Of die het nut van samenwerken niet inzien? Die liever voor het eigen belang gaan dan het gemeenschappelijk belang?

# 5. Hoe gaan de mensen onderling met elkaar om?

Hoort iedereen bij de groep en gaan de teamleden respectvol met elkaar om? Is er een gevoel van veiligheid en onderling vertrouwen? Of wordt er geroddeld? Ontstaan er informele groepjes in het team die de machtsstrijd met elkaar aan gaan? Of wordt kritiek al snel als een persoonlijke aanval gezien?

Het is belangrijk dat teamleden in staat zijn regie hebben over hun eigen gedrag en emoties, zodat ze deze constructief kunnen inzetten om de werksfeer en de samenwerking te bevorderen.

# 6. Past de leiderschapsstijl van de leidinggevende bij de groep?

Er zijn meerdere leiderschapsstijlen, zoals een directieve, een coachende, een taakgerichte of een delegerende stijl. Een goed leidinggevende is in staat om zijn leiderschapsstijl aan te passen aan wat de individuele teamleden nodig hebben.

Welke leiderschapsstijl is nodig in jouw team?

# 7. Nemen jullie als team regelmatig de tijd om stil te staan bij jullie manier van functioneren, communiceren en samenwerken?

Is er ruimte voor teamontwikkeling?

Door te inventariseren wat goed gaat in de samenwerking en de onderlinge communicatie en wat verbeterd kan worden, zal de teamsamenwerking en werksfeer verbeteren. Teamleden zullen met meer plezier werken en dit draagt bij aan het succes van de teamresultaten.

Succes!