Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

Als twee of meer mensen met elkaar communiceren komt het regelmatig voor dat ze elkaar niet begrijpen. Iedereen communiceert vanuit zijn eigen karakter, gedachten en ervaringen en die zijn anders dan die van de gesprekspartner. Miscommunicatie is daarom nooit helemaal te voorkomen in gesprekken en kan tot onbegrip en irritatie leiden, want ‘het is toch logisch wat je bedoelt’?

Miscommunicatie kan dan leiden tot een slechte werkrelatie tussen twee collega’s of zelfs tot een slechte werksfeer in het team of in de organisatie. Dit gaat ten koste van de samenwerking en uiteindelijk ten koste van de productiviteit.

Daarom 7 tips om miscommunicatie te voorkomen en te genezen.

Tip 1. Ken jezelf en je gesprekspartner

Ieder mens is uniek en communiceert anders. Je communicatie wordt effectiever als je weet wat jouw communicatiestijl is met de bijbehorende kwaliteiten en valkuilen en die van je gesprekspartner(s).

Heb je bijvoorbeeld collega’s die rustig praten en achterover leunen als ze in gesprek zijn? Ben jij zelf iemand die snel praat en besluiten wil nemen in een gesprek? Vertraag je tempo in het gesprek!

Vinden je collega’s de taken in een project belangrijk en wil jij dat ze ook aandacht schenken aan de menselijke kant ? Vertel ze feitelijk waarom draagvlak van de collega’s belangrijk is voor de implementatie van een project.

Tip 2. Voorbereiden van je gesprekken

Bereid je gesprek voor. Denk hierbij niet alleen aan de inhoudelijke voorbereiding, maar bereid ook voor hoe je wilt dat je boodschap bij de ander overkomt en wat je hiervoor moet doen en zeggen.

Tip 3. Eerst je gesprekspartners begrijpen en dan begrepen worden

Weet je wat er bij je collega’s leeft? Wat ze belangrijk vinden? Wat hen in beweging brengt?

Wil je miscommunicatie voorkomen, dan is het belangrijk dat je hiernaar vraagt. Vraag naar hun mening en luister oprecht naar hun antwoord, zonder dat je tegelijkertijd naar de stem in je eigen hoofd luistert.

Je hoeft het niet met hen eens te zijn, maar je communicatie wordt effectiever en de kans is groter dat ze ook naar jou luisteren.

Tip 4. Niet invullen voor een ander

Het is gemakkelijk om te denken dat je weet wat de ander bedoelt. Maar weet je het zeker?

Voorkom dat je gaat invullen voor je gesprekspartners en gebruik NIVEA = Niet Invullen Voor Een Ander. Vraag wat de ander bedoelt en vat samen. Dit voorkomt onnodige miscommunicatie!

Tip 5. Vat het niet persoonlijk op

Miscommunicatie leidt vaak tot onbegrip tussen gesprekspartners en dat kan soms heel persoonlijk worden. “Ze doet geen enkele moeite om mij te begrijpen.” Of nog erger: “Hij doet alles om me dwars te zitten.”

Meestal is het niet persoonlijk, maar is er sprake van miscommunicatie of van tegengestelde belangen.

Vraag naar het waarom van het gedrag van de ander. Het leidt tot een beter begrip.

Tip 6. Omgaan met weerstand

Veel mensen vinden het lastig om met weerstand om te gaan. Maar weerstand is een signaal dat de ander het moeilijk vindt om om te gaan met een verandering die van hen gevraagd wordt zoals een verandering in gedrag, een organisatieverandering of het aanleren van een nieuwe werkmethode. Er wordt verwacht dat ze hun eigen mening, manier van werken of het gedrag dat ze gewend zijn, loslaten en er iets anders tegenover zetten.

Leer daarom adequaat om te gaan met weerstand om miscommunicatie te voorkomen en te genezen. Toon begrip en laat merken dat je de ander serieus neemt. Vraag door en luister naar de argumenten van je gesprekspartners.

Tip 7. Gebruik metacommunicatie

Metacommuniceren betekent dat je communiceert over de communicatie. Goed leren metacommuniceren levert een belangrijke bijdrage aan de effectiviteit van je communicatie.

Denk je dat er sprake is van miscommunicatie in een gesprek? Gebruik dan zinnetjes als: “Volgens mij zitten we allebei op een andere golflengte. Wat denk jij? Zullen we even een pauze inlassen en zo meteen verder gaan met dit gesprek? Wil je koffie?”

Met bovenstaande 7 tips kun je miscommunicatie voorkomen en zo nodig genezen. De communicatie tussen jou en je gesprekspartners of in het team wordt effectiever en succesvoller. Dit draagt bij aan een prettigere werksfeer, een betere samenwerking en meer succes bij het behalen van je persoonlijke en professionele doelen voor jezelf en in het team.

Succes!