Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

Wat is het bestaansrecht van een organisatie? Ervoor zorgen dat de bedrijfsleiding en de aandeelhouders zo snel mogelijk rijk worden? Daar lijkt het tegenwoordig wel op. Alle gerealiseerde vrije tijd wordt tegenwoordig ingezet voor het nastreven van nog meer winst. Want ‘tijd is geld’. Daarmee komt de langetermijncontinuïteit van een organisatie in gevaar.

Sociale verantwoordelijkheid

Want dit is de werkelijke essentie van de denk- en beslisarbeid die de top van een organisatie dient te bedrijven: de sociale verantwoordelijkheid nemen om voor de continuïteit van de onderneming te zorgen.

In plaats daarvan wordt de waaromvraag nauwelijks gesteld. De financiële doelen en de waan van de dag slurpen alle energie weg. Valutaproblemen, hoppende managers, nieuwe wetgeving: ze worden zuchtend opgepakt. Toenemende mondigheid van medewerkers, gemor van klanten: de dikke huid is er niet meer gevoelig voor. Steeds turbulentere markten, nieuwe concurrerende technologieën: nachtmerries die het overspannen management wakker houden en overdag voor nog meer ruis op de lijn en ad-hoc-overleg zorgen.

Procesverbetering

Het verbeteren van essentiële processen, zoals klantenservice, wordt steeds vaker gezien als kostenpost. Elke langetermijninvestering doet de winst verdampen, zullen de aandeelhouders immers zeggen. En ‘what about my bonus’? We zien het overal om ons heen: zwak opgezette projecten en verbetertrajecten zonder intern en maatschappelijk draagvlak blijven steken in rommeligheid, complexiteit en richtingloosheid. Met een stevig hogere rekening aan het eind als resultaat.

Tijd vrijmaken voor reflectie en zingeving behoort moreel gezien dan ook tot de belangrijkste taken van een directie die haar sociale verantwoordelijkheid neemt. Die tijd nemen is bovendien noodzakelijk én zakelijk. Wie de tijd neemt, kan een reis naar het verleden maken en nagaan wat, waar en waarom er zaken fout zijn gegaan. Onderbewust weten we dat vaak wel, maar die kennis boven water halen en onder woorden brengen vergt denkarbeid.

Cultuur

En die vele sessies ‘op de hei’ dan? Het is op zichzelf goed dat het nadenken over de waaromvraag zich ver van het dagelijks gewoel afspeelt. Maar te vaak besteedt de leiding haar zoektocht naar zingeving uit aan externe consultants. Hoe kunnen die de cultuur van een onderneming doorgronden? Adviseurs kunnen een dergelijk proces eventueel wel flankeren, maar niet leiden!

Vervolgens is het zaak om de resultaten van deze denkarbeid breed in de organisatie te delen. De medewerkers zijn tenslotte de mensen die het hogere doel van de organisatie gestalte moeten geven. Samen bepalen zij de cultuur van de organisatie, in positieve of negatieve zin. Alleen een positieve bedrijfscultuur, waarin horizontaal – dus mét elkaar – wordt nagedacht over de toekomst van de onderneming, staat borg voor continuïteit op de lange termijn

Kortom: denk- en beslisarbeid, mits op de juiste wijze bedreven, maakt materie arbeid en communicatie arbeid niet alleen doeltreffend, maar ook zinvol. Daar profiteren de medewerkers van, vervolgens de klanten en daarna – als vanzelf – de organisatie als geheel.

Lees verder in de whitepaper ‘Meer waarde voor medewerkers’