Smile
Terug naar hoofdmenu
Terug naar het overzicht

Mensen werken niet in een isolement. Samenwerkend komen ze tot de beste resultaten. Met communicatiearbeid plaveien we de weg daarvoor. Deze arbeid van de tweede soort hoort ten dienste te staan van aandacht schenken, empatisch luisteren, interesse tonen, elkaar beter leren kennen en waarderen, begrijpen wat een ander nodig heeft – waarbij de ander niet alleen een collega is, maar ook de klant. Communicatiearbeid creëert kortom de transparante bedrijfscultuur die nodig is om materiearbeid op lange termijn waardevol te maken.

Tijd en aandacht

Maar verwijzend naar de bekende uitspraak van Bertolt Brecht – ‘Erst kommt das Fressen, dann die Moral’ – staat communicatiearbeid ook een stapje hoger op de piramide. Onderling communiceren volgens een gedeelde moraal vergt tijd en aandacht. De ethische kant in het werk integreren is volgens de vermaarde socioloog Max Weber dan ook vergelijkbaar met langzaam boren in hard hout. De dialoog op gang houden schiet er dan vaak bij in. Terwijl een heldere langetermijnvisie en gerichte communicatiearbeid de vonk kunnen overbrengen die bij medewerkers de vlam van hun volledige intellectuele en emotionele inzet ontsteekt. Logisch ook, want van goed opgeleide medewerkers wordt verwacht dat ze hun talenten maximaal inzetten. Waarom zouden ze dan geen integraal onderdeel mogen zijn van de strategische intentie van een organisatie?

Alles is communicatie

Het is bovendien verstandig om communicatiearbeid niet te negeren. Tegenwoordig is alles communicatie. Intern communiceren we via huisregels, via e-mail en op intranet, tijdens werkoverleggen en functioneringsgesprekken, bij de koffieautomaat. Extern communiceren we via de website, reclame, social media, op beurzen, over de telefoon, met whitepapers, artikelen en folders. Graag laten organisaties dit tegenwoordig over aan ‘communicatiemedewerkers’. Nuttig werk, waar vooral vrouwen veel belangstelling voor hebben. Maar zonder een leiding die hen daarin voorgaat, blijft hun werk een schijnvertoning.

Op dezelfde manier is het van belang dat organisaties investeren in scholing van hun medewerkers. Dat is geen weggegooid geld, integendeel. Door tijd en geld vrij te maken voor opleidingen, voorkomen organisaties een voortijdig vertrek van talentvolle medewerkers. Goed opgeleide medewerkers nemen hun lot in eigen handen, gaan beter communiceren en daardoor ook doeltreffender presteren.

Kort gezegd, met materie arbeid creëren we een winstgevende output, een volle maag en vrije tijd. Die tijd biedt ons de ruimte om dingen goed te doen. Maar materie arbeid wordt pas echt doeltreffend door de integratie van communicatiearbeid.

Lees verder in de whitepaper ‘Meer waarde voor medewerkers’