Smile
Terug naar hoofdmenu

De eerste versie van de Corona Tool bevat een uitgebreide online coronamanagement-checklist die helpt grip te krijgen op de uitzonderlijke situatie waarin Nederlandse bedrijven zich bevinden. Deze checklist is gebaseerd op best-practices uit het netwerk van Smile.

De Corona Tool zal de komende tijd uitgebreid worden met een aantal praktische detail-checklists, zoals ‘Werken op afstand en privacy’ en ‘Zorgplicht richting medewerkers’.

Draag met jouw unieke kennis bij aan de Corona Tool

Heb jij een goede checklist ontwikkeld en wil je daarmee bijdragen aan de Corona Tool? Jouw bijdrage is van harte welkom!

Hier kun je een Excel downloaden waarmee je de checklist op gestructureerde wijze kunt aanleveren. Na invullen kun je de Excel sturen naar info@smile.nl.

Alvast hartelijk dank voor jouw bijdrage, samen staan we sterker en dat heeft Nederland nu hard nodig!

Disclaimer

De op deze pagina verstrekte Excel template is uitsluitend bedoeld om gestructureerde informatie aan ons te verstrekken, voor exclusief gebruik in de Corona Tool. Uiteraard zijn we als Smile, en haar gebruikers, enorm blij met alle door gebruikers verstrekte aanvullende informatie voor de Corona Tool. Zo maken we samen de tool voor alle gebruikers een beetje beter. Letterlijk ‘Voor en door gebruikers’. Hieronder volgen enkele voorwaarden waar wij jou als verstrekker van informatie op willen attenderen.

De informatie die je met ons deelt middels deze template geschied geheel op eigen risico. Er kunnen geen rechten aan deze aan Smile verstrekte gegevens worden ontleend. Smile is niet verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit, betrouwbaarheid of compleetheid van de door jou verstrekte informatie, middels het door ons verstrekte template.

Wij kunnen niet garanderen dat deze informatie geheel of in delen in exact dezelfde of gewijzigde vorm wordt opgenomen in onze Corona Tool. Je dient je te realiseren dat de informatie die je aan ons verstrekt middels het template niet vertrouwelijk zal worden behandeld. Stuur ons daarom geen informatie waarvan je wilt dat we die vertrouwelijk behandelen.

Aan ons toegestuurde informatie zullen wij z.s.m. in behandeling nemen, waarbij de keuze bij ons ligt om deze informatie te wijzigen, te gebruiken, niet te gebruiken of in bewerkte vorm te ontsluiten via de Corona Tool.

Verstrekker van de originele informatie kunnen niet in alle gevallen bekend worden gemaakt, tenzij dit inherent is aan de door de verstrekker ingestuurde informatie, namelijk dat deze logischerwijs is te herleiden tot de afzendende organisatie of persoon. Als je hier niet mee akkoord gaat, dien je de informatie niet te verstrekken.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, fouten of vertraging in het verstrekken van de door jou verschafte onbewerkte informatie via de Corona Tool of hieruit voortvloeiend. Wanneer wij zelf de keuze hebben gemaakt voor het bewerken van deze informatie op inhoudsniveau (dat geldt niet qua vorm) dan ligt die verantwoordelijkheid bij ons.