Smile
Terug naar hoofdmenu

Software voor Zorginstellingen

Cliënt-incidenten, medewerker-incidenten, kwaliteitsaudits, medicatie- en andere controles, arbo-rondes, prospectieve risico-analyses, leveranciersbeoordelingen en verbetermaatregelen.

Ontdek hoe Smile jouw zorginstelling kan helpen!

Software voor Zorginstellingen

Van melden naar verbeteren

Smile's software koppelt ‘signaleren’ en ‘melden’ automatisch aan ‘informeren’, ‘leren’ en ‘evalueren’. Smile wordt ingezet bij alle soorten zorginstellingen. Van kleine tot grote zorginstellingen en van de eerstelijnszorg tot de derdelijnszorg. Smile heeft voor elk type zorginstelling een passende oplossing.

Vraag online adviessessie met demo aan
 1. Veilig Incidenten Melden met Smile voor Signalen
  Veilig Incidenten Melden met Smile voor Signalen

  Smile voor Signalen wordt in de zorg vaak ingezet om voorkomende cliënt- en medewerker-incidenten en andere meldingtypen goed af te handelen én om trends inzichtelijk te maken, zodat herhaling in de toekomst wordt voorkomen.

  Bij Incidenten valt te denken aan medicatie-incidenten, valincidenten, agressie, intimidatie en beschadiging.

  Enkele functionaliteiten in beeld:

  Het geïntegreerde Meldportaal met registratie mogelijkheden én statusinformatie bevordert een cultuur waarin ‘Veilig Melden’ centraal staat.

  Geschikt voor een onbeperkt aantal meldingtypen via interactieve meldformulieren. Melders hoeven dus niet eerst zelf het juiste meldingtype te kiezen (wat vaak fout gaat).

  De geïntegreerde risico-analyse is bepalend voor het opvolgtraject dat via workflow automatisch wordt aangestuurd.

  Het interactieve dashboard geeft op elk moment een actueel inzicht in wat beter kan.

 2. Integraal auditen met Smile voor Audits & Controles
  Integraal auditen met Smile voor Audits & Controles

  Smile voor Audits & Controles wordt in de zorg ingezet om op pro-actieve wijze signalen te verzamelen, die duiden op een mogelijk risico voor de veiligheid en kwaliteit.

  Als onderdeel van certificeringsprogramma’s als HKZ en ISO vormen ze vaak een verplichting voor zorginstellingen, die zonder geschikte ondersteunende tools voor een grote administratieve last zorgt.

  Enkele functionaliteiten in beeld:

  Plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en analyseren van een onbeperkt aantal screenings, audits en surveillances.

  Geschikt voor o.a. medicatiechecks, legionella-, HACCP- en brandveiligheidscontroles en interne audits t.b.v.HKZ- en ISO-certificering.

  Levert gemiddeld 50% tijdsbesparing op bij het uitvoeren van interne audits & controles.

  Ook in te zetten voor prospectieve risico-analyse, integraal auditen en self-assessments.

 3. Transparant verbeteren met Smile voor Verbeterplannen
  Transparant verbeteren met Smile voor Verbeterplannen

  Smile voor Verbeterplannen wordt ook wel gezien als de motor achter de software van Smile. De module ‘Smile voor Verbeterplannen’ wordt vaak gebruikt als aanvulling op de modules ‘Smile voor Signalen’ en ‘Smile voor Audits’.

  Het is de kers op de taart die er voor zorgt dat jouw organisatie geen brandjes blijft blussen maar echte stappen zet richting concrete verbetering. Iets dat niet alleen door de werkvloer maar ook door certificerende instanties enthousiast wordt omarmd.

  Enkele functionaliteiten in beeld:

  Het omvat de registratie, toewijzing, monitoring en evaluatie (PDCA) van  verbetermaatregelen ten behoeve van een integraal verbetermanagement.

  Geschikt voor verbeteracties uit diverse bronnen zoals klachten, incidenten, afwijkingen uit audits en controles, jaarplannen, evaluaties etc..

  Borgt resultaten door het toekennen van een eigenaar en deadline.

  Maakt gebruik van een uniek verbeterBORD voor instant overzicht.

Sterk in analyseren

Sterk in analyseren

De interactieve CockPIT is een belangrijk onderdeel van de software van Smile. Om de stap van brandjes blussen naar structureel verbeteren te kunnen zetten zijn goede analysemogelijkheden onmisbaar.

De Smile CockPIT is opgebouwd uit diverse widgets. Er is een heel scala aan widget types beschikbaar: van de taart diagram tot het spinneweb en van de staafdiagram tot de hittemap, ze leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan het inzicht in wat er beter kan en hoe er daadwerkelijk wordt verbeterd.

De CockPIT levert real time informatie en is interactief waardoor je makkelijk doorklikt naar de achterliggende data. Iedereen kan op elk moment meekijken en fysieke managementrapportages zijn dus voorgoed verleden tijd. Meer tijd over voor verbeteren dus!

Meer weten over de leveringsvormen en overige functionaliteiten van de software van Smile?

Vraag hier een online adviessessie met demo aan die volledig is toegespitst op de zorg!