Smile
Terug naar hoofdmenu

Software voor Food & Beverage bedrijven

Consumentenklachten, (aan)vragen, HSQE-meldingen, blokkades, leveranciersbeoordelingen, ISO-audits, kam- en arbo-rondes, verbetermaatregelen.

Verbind de klantenservice met quality & safety via Smile!

Software voor Food & Beverage bedrijven

Van melden naar verbeteren

Smile's software koppelt ‘signaleren’ en ‘melden’ automatisch aan ‘informeren’, ‘leren’ en ‘evalueren’. Smile wordt ingezet bij alle soorten food & beverage bedrijven. Van bierbrouwers tot sapbereiders en groenteverwerkers. Smile heeft voor elk type food & beverage bedrijf een passende oplossing.

Vraag online adviessessie met demo aan
 1. Leren van feedback en fouten met Smile voor Signalen
  Leren van feedback en fouten met Smile voor Signalen

  Smile voor Signalen wordt in food & beverage bedrijven vaak ingezet om consumentenreacties, productklachten en andere meldingtypen goed af te handelen én om trends inzichtelijk te maken, zodat herhaling in de toekomst wordt voorkomen.

  Bij andere meldingtypen valt te denken aan leveranciersklachten, interne HSQE-registraties, blokkades en ongevallen.

  Enkele functionaliteiten in beeld:

  De laagdrempelige online registratie mogelijkheden met gebruik van ERP-stamdata nodigen uit tot melden. Dit bevordert een positieve meldcultuur.

  Geschikt voor een onbeperkt aantal meldingtypen via interactieve meldformulieren. Via de antwoorden die melders op vragen geven wordt automatisch het juiste meldingtype bepaald.

  De geïntegreerde risicoanalyse is bepalend voor het opvolgtraject dat via workflow automatisch wordt aangestuurd.

  Het interactieve dashboard geeft op elk moment een actueel inzicht in wat beter kan.

 2. Kwaliteit & veiligheid verbeteren met Smile voor Audits
  Kwaliteit & veiligheid verbeteren met Smile voor Audits

  Smile voor Audits wordt in food & beverage bedrijven ingezet om op pro-actieve wijze signalen te verzamelen, die duiden op een mogelijk risico voor de veiligheid en kwaliteit.

  Als onderdeel van certificeringsprogramma’s vormen ze vaak een verplichting voor de food & beverage sector, die zonder geschikte ondersteunende tools voor een grote administratieve last zorgt.

  Enkele functionaliteiten in beeld:

  Plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en analyseren van een onbeperkt aantal screenings, audits en controles.

  Geschikt voor o.a. leveranciersbeoordelingen,  kam- en arborondes en interne audits t.b.v. HACCP en ISO-certificeringstrajecten zoals ISO-9001 en ISO-27001.

  Levert gemiddeld 50% tijdsbesparing op bij het uitvoeren van interne audits & controles.

  Ook in te zetten voor prospectieve risico-analyse, integraal auditen en self-assessments.

 3. Integraal verbeteren met Smile voor Verbeterplannen
  Integraal verbeteren met Smile voor Verbeterplannen

  Smile voor Verbeterplannen wordt ook wel gezien als de motor achter de software van Smile. De module ‘Smile voor Verbeterplannen’ wordt vaak gebruikt als aanvulling op de modules ‘Smile voor Signalen’ en ‘Smile voor Audits’.

  Het is de kers op de taart die er voor zorgt dat jouw organisatie geen brandjes blijft blussen maar echte stappen zet richting concrete verbetering. Iets dat niet alleen door de werkvloer maar ook door certificerende instanties enthousiast wordt omarmd.

  Enkele functionaliteiten in beeld:

  Het omvat de registratie, toewijzing, monitoring en evaluatie (PDCA) van  verbetermaatregelen ten behoeve van een integraal verbetermanagement.

  Geschikt voor verbeteracties uit diverse bronnen zoals klachten, incidenten, afwijkingen uit audits en controles, jaarplannen, evaluaties etc..

  Borgt resultaten door het toekennen van een eigenaar en deadline.

  Maakt gebruik van een uniek verbeterBORD voor instant overzicht.

Wist je dat de software van Smile ook het Product Change Management proces van jouw organisatie in goede banen kan leiden? Verkort de doorlooptijd van het proces van een idee voor een nieuw product en/of een nieuwe verpakking totdat het in de winkel ligt. Bij een bekende grote multinational leverde dit al een besparing van 50% in tijd en kosten op. Vraag ons naar de mogelijkheden!

Sterk in analyseren

Sterk in analyseren

De interactieve CockPIT is een belangrijk onderdeel van de software van Smile. Om de stap van brandjes blussen naar structureel verbeteren te kunnen zetten zijn goede analysemogelijkheden onmisbaar.

De Smile CockPIT is opgebouwd uit diverse widgets. Er is een heel scala aan widget types beschikbaar: van de taart diagram tot het spinneweb en van de staafdiagram tot de hittemap, ze leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan het inzicht in wat er beter kan en hoe er daadwerkelijk wordt verbeterd.

De CockPIT levert real time informatie en is interactief waardoor je makkelijk doorklikt naar de achterliggende data. Iedereen kan op elk moment meekijken en fysieke managementrapportages zijn dus voorgoed verleden tijd. Meer tijd over voor verbeteren dus!

Meer weten over de leveringsvormen en overige functionaliteiten van de software van Smile?

Vraag hier een online adviessessie met demo aan die volledig is toegespitst op Food & Beverage bedrijven!